Upravit stránku

SOLIDWORKS Plastics

SolidWorks Plastics je modul určený pro analýzu vstřikování plastů. Je plně integrován do CAD systému SolidWorks a je určen pro návrháře plastových dílů a konstruktéry forem. S jeho pomocí je možné již během návrhu výlisku, před vlastní konstrukcí a výrobou formy, odhalit problematická místa při plnění a rychle najít optimální tvar dílu. Dále je možné analyzovat správné umístění vtoku, rovnoměrnost chladnutí výlisku a další podmínky vstřikovacího procesu, a tím eliminovat více náklady spojené s přepracováním formy.

K dispozici jsou tři úrovně tohoto modulu:

SolidWorks Plastics Standard

Je určen pro konstruktéry výlisků a umožňuje optimalizaci tvaru výlisků z hlediska vyrobitelnosti v rané fázi návrhu. Je jednoduchý na naučení i ovládání a je plně integrován do CAD systému SolidWorks, takže můžete jednoduše během konstrukce výlisku analyzovat jeho vyrobitelnost a následně optimalizovat design, a tím zkrátit čas uvedení výrobku na trh.

Získané parametry: průběh plnění v čase, rozložení tlaku, teploty, oblasti studených spojů, vzduchové bubliny a mnoho dalších, které vypovídají o kvalitě výlisku.

SolidWorks Plastics Professional

 Je určen pro konstruktéry a výrobce forem. S jeho pomocí můžeme rychle najít optimální umístění vtoku a jejich počet. Pro vícenásobné formy navrhnout a analyzovat rozmístění a průřez vtokových kanálů pro rovnoměrné plnění jednotlivých dutin. Tím dokážeme odhalit možné problémy, jako jsou staženiny nebo nevyplněná místa, ještě před samotnou konstrukcí formy a eliminovat tak náklady na případné opravy. Je možné si zvolit lis a materiál z rozsáhlé databáze systému a zjistit potřebný čas vstřikování do formy, chladnutí ve formě, velikost potřebného dotlaku při tuhnutí výlisku a další parametry cyklu.

SolidWorks Plastics Premium

Deformace výlisku (Warpage)

  • Zjištění lokálních i celkových deformací.
  • Zobrazení smrštění výlisku po zchladnutí
  • Nastavení In-Mold Residual Stress umožnuje zobrazení pouze deformací vlivem zbytkového napětí (bez smrštění).
  • Nastavení Quenching Thermal Stress umožňuje zobrazit deformaci vlivem změny teploty vzduchu. Při změně teploty se díl smršťuje

Chlazení formy (Cooling)

  • Navržení chladících kanálů
  • Ověření účinnosti a rovnoměrnosti chlazení formy