Upravit stránku

SOLIDWORKS Electrical - intuitivní navrhování

Integrace 2D a 3D návrhů elektrických systémů v reálném čase

Výrobky obsahují stále více elektrických systémů, např. napájecí systémy, uživatelské ovládání, složitou kabeláž nebo kabelové svazky. Software SolidWorks Electrical zjednodušuje navrhování elektrických systémů pomocí inteligentních návrhářských nástrojů, rozsáhlých databází součástek a přináší integraci 2D schémat a 3D modelů v reálném čase.

Zjednodušené navrhování elektrických systémů

Jednoduché a intuitivní navrhování zvyšuje produktivitu elektrotechniků i strojařů a umožňuje užší spolupráci a integraci kusovníků a projektových dat. Výsledkem je méně chyb, komplikací a kratší doba pro uvedení výrobku na trh.

Produktová řada SolidWorks Electrical obsahuje:

 • SolidWorks Electrical: dynamické vytváření 2D elektrických schémat.
 • SolidWorks Electrical 3D: využívání elektrických schémat ze SolidWorks Electrical k modelování elektrických systémů v 3D prostoru (včetně kabelů a vodičů).
 • SolidWorks Electrical Professional: spojení modulů SolidWorks Electrical a SolidWorks Electrical 3D pro vytváření 2D elektrických schémat i 3D modelů.

Oboustranné propojení elektrických schémat a 3D modelu v reálném čase udržuje celý návrh neustále aktuální.


Výhody integrace 2D návrhů elektrických systémů s 3D návrhy mechanických systémů:

 
 • Eliminace skrytých nákladů
  Prevence chyb a vícenákladů pomocí 3D modelu a elektrického schématu propojeného obousměrně v reálném čase a také pomocí kombinovaného kusovníku pro elektrické i mechanické systémy.
 • Snížení výrobních chyb a zmetků
  Možnost vkládání konkrétních modelů položek definovaných během vytváření elektrického schématu do 3D modelu umožňuje zjistit rozměrovou vhodnost, kontrolu kolizí/neshod, výpočet délky vodičů/kabelů, plánování efektivního využití materiálu a omezení zmetkovitost. Dokumentace je lepší a konzistentnější v rámci celého vývoje a omezuje se výskyt chyb.
 • Rychlejší uvedení výrobku na trh
  Koordinace elektrických a mechanických funkcí umožňuje týmům souběžnou práci a šetří tak čas. Ke konkrétním výhodám šetřícím čas patří kombinované kusovníky mechanických a elektrických systémů. Pomocí 3D modelu lze dosáhnout rychlejší plánování a kontrolu tras kabelů/vodičů/svazků a optimalizaci plánování výroby..
 • Zajištění konzistentní výroby a montáže
  Dostupnost informací o komponentech elektrického systému přenesených ze schémat do 3D modelu umožňuje podrobné plánování, dokumentování a vizualizaci celkového návrhu výrobku. To zajišťuje konzistentní montáž jednotlivých jednotek.
 • Optimalizace vývoje pro úsporu nákladů
  Rychlejší konstrukce, lepší komunikace mezi odděleními, synchronizace plánů, aktualizované dokumenty a kratší doba uvedení na trh se podílejí na snížení nákladů v rámci celého životního cyklu výrobku.