Upravit stránku

SOLIDWORKS Costing

Nástroj SolidWorks Costing slouží k výpočtu nákladů na výrobu plechových a obráběných dílů pomocí automatizace odhadu nákladů.

Tento nástroj konstruktérům pomáhá přijímat konstrukční rozhodnutí založená na nákladech na výrobu a výrobcům pomáhá vytvářet cenové nabídky pro zákazníky. Kdykoliv změníte konstrukci, okamžitě můžete vidět aktualizované náklady a jejich podrobný rozpis. V nákladech je zohledněn materiál, výrobní procesy (jako je řezání laserem, ohýbání nebo frézování) a související náklady na tyto materiály a výrobní operace. Máte možnost vytváření vlastních operací, jako je balení, lakování a čištění. Navíc můžete vytvářet automatické zprávy o nákladech.

Dva funkční modely - Sheet Metal Costing a Machining Costing

Nástroj Costing je rozdělen do dvou funkčních modulů Sheet Metal Costing a Machining Costing. Nástroj Sheet Metal Costing je určen pro výpočet ceny plechových dílů. Jednotlivé prvky plechových dílů, jako jsou lemy, ohyby a tvarovací nástroje, jsou automaticky rozpoznány a zahrnuty do výpočtu ceny. Prvky, jako díry a výřezy, jsou  využity pro výpočet řezné dráhy operací, jako je řezání laserem, vodním paprskem a plasmou.