Upravit stránku

SOLIDWORKS - 3D Konstrukční systém

SolidWorks

3D CAD systém SolidWorks je profesionální řešení, které pro návrh lepších výrobků používá více než jeden milion uživatelů. Návrháři z různých oblastí oceňují na CAD systému SolidWorks příjemné uživatelské rozhraní a množství specializovaných funkcí, díky kterým je minimalizován čas potřebný pro převedení myšlenky návrháře do podoby modelu a následně výkresové dokumentace.

Skicář

V systému SolidWorks naleznete inteligentní skicář s množstvím užitečných nástrojů od základní tvorby po simulaci mechanismů. Inteligentní nástroj SketchXpert a funkce kontrola skici pro vybraný prvek pomáhají nalézt a vyřešit případné chyby ve skicách, jako jsou například duplicitní entity či nespojité obrysy. Do skic lze také vkládat importovanou geometrii a využít tak starší 2D dokumentaci k tvorbě nových modelů.

Tvorba součástí

Při tvorbě dílů je možné kombinovat výhody objemového a plošného modelování včetně použití knihovních prvků či inteligentních součástí. Tvorba je tak ve srovnání s tvorbou ve 2D prostředí nesrovnatelně rychlejší a poskytuje uživateli jasnou představu o tvaru a velikosti dílu. Pro minimalizaci možných chyb v návrhu slouží nástroje pro kontrolu a analýzu návrhu. Mezi tyto nástroje patří analýza průniků součástí, detekce kolizí, kontrola souososti děr či podřezání.
Návrh odlitků, vstřikovaných dílů vám usnadní funkce pro nalezení dělicích křivek a siluet, inteligentní analýza úkosů i analýza síly stěn. Díky sadě specializovaných nástrojů pro formy a ve spojení s vynikajícími nástroji pro tvarové modelování je systém SolidWorks mimořádně vhodný pro tvorbu vložek forem či částí modelových zařízení. Firmy, které se specializují na práci s plechovými díly, oceňují na systému SolidWorks možnost kombinovat různé postupy návrhu plechových dílů včetně propojení na výrobní technologii. Sada nástrojů je v SolidWorks připravena i pro efektivní práci s válcovanými profily. Tyto profily je možné snadno vkládat na jednotlivé entity skic a řídit spojení v rozích včetně mezer pro svary. Tvorba a případné úpravy těchto typů konstrukcí jsou tak velmi snadné.

Sestavy

V systému SolidWorks lze vkládat do sestav součásti a definovat jejich polohu pomocí vazeb. Součásti, které nemají pomocí vazeb definované všechny stupně volnosti, je možné tažením myší přemístit a jednoduše tak ověřit pohyb mechanismů. Pro detailní analýzy chování pohyblivých sestav slouží nástroj SolidWorks Motion. Pro práci s velkými sestavami je k dispozici celá řada jedinečných nástrojů, díky kterým je možné na cenově dostupných počítačích pracovat se sestavami o mnoha tisících dílech. Knihovny normalizovaných součástí obsahují kromě standardních typů spojovacího materiálu i ozubená kola, hřebenové tyče a válcované profily.

Výkresová dokumentace

Tvorba výkresové dokumentace je založena na využití již existujících modelů součástí. Na listy výkresů je možné jednoduchým přetažením z palety pohledů vložit základní pohledy a následně definovat vlastnosti pohledů, jako jsou zobrazení skrytých a tečných hran či vyjmutí součástí z řezů. Automatické vyplnění rohových razítek a kusovníků či vložení kót a dalších typů popisů významně přispívá k produktivitě tvorby výkresů a omezení vzniku možných chyb. Všechny součásti návrhu, tedy modely dílů, sestav a jejich výkresy, jsou vzájemně propojeny, je tak zajištěno, že dokumentace je vždy aktuální. Komunikace mezi zákazníky a dodavateli je díky rozsáhlým možnostem pro tisk, export, import a prohlížení velmi snadná.

SolidWorks-First-Look-REP---banner-400x300.jpg