Upravit stránku

Směr/Délka

Zadávání souřadnic – Směr/Délka 
(pro DataCAD 9.03 a vyšší)

Souřadný mód Směr/Délka umožňuje rychlé a přímé zadávání souřadnic výkresových prvků v DataCADu. Na rozdíl od ostatních způsobů, které vyžadují  dva vstupy v komunikačním řádku, stačí při nastavení tohoto módu pohybem myši určit směr a z klávesnice zadat délku.

Nastavení módu Směr/Délka 

Od okamžiku, kdy nainstalujete update DataCADu 9.03 (a vyšší), jste připraveni využívat možností této nové funkce.

Pro nastavení módu Směr/Délka v DataCADu použijte jeden z těchto způsobů:

 • Klikněte na položku Souřadný Systém v roletovém menu funkce Nástroje (horní Windows lišta DataCADu) a vyberte Směr/Délka (viz obr.1).

            

Obr.1       

 • Na klávesnici opakovaně stiskněte klávesu [Insert], až do té doby, než se v komunikačním řádku objeví hlášení: „Stávající souřadný systém = Směr/Délka“  (viz obr.2).

 

Obr.2

Kreslení stěny pomocí módu Směr/Délka

 •          Otevřete nový výkresový soubor. 
 •          Pomocí klávesy [Insert] nastavte souřadný mód Směr/Délka.
 •          Stiskněte klávesu [=], nastavíte kreslení stěn.
 •          Pokud nemáte zapnutý ortogonální režim, stiskněte klávesu [O].

Při vypnutém ortogonálním režimu, bude mód Směr/Délka používat nahodilý úhel, odečtený z aktuální polohy kurzoru.   

 •          Klikněte kdekoliv ve výkresu DataCADu a začněte kreslit stěnu.
 •          Táhněte kurzor vodorovně doprava (viz. obr.3.)

       

 • Ve zvoleném směru nakreslíme stěnu dlouhou 2 m. Stiskněte [Mezerník], napište 2000 (máte-li nastaveny jednotky - mm) a stiskněte [Enter]. Stěna je nakreslena. Kurzor je stále spojen s koncovým bodem vytvořené stěny (viz obr.4).

 • Vytvořte stěnu šikmého výklenku. Táhněte kurzor diagonálně, směrem k pravému hornímu rohu obrazovky pod úhlem 45 stupňů (viz.obr.4.).
 • Stiskněte [Mezerník], napište 1 000 (mm) a stiskněte [Enter]. První šikmá stěna je nakreslena pod úhlem 45 stupňů (viz obr.5).

   

 • Vytvořte vodorovnou střední stěnu výklenku. Táhněte kurzor znovu vodorovně vpravo (viz obr.5).
 • Stiskněte [Mezerník], napište 2 000 (mm) a stiskněte [Enter]. Stěna  v délce 2 m je nakreslena.       
 • Dokončete výklenek tažením kurzoru vpravo dolů, stiskněte [Mezerník], napište 1 000 (mm) a stiskněte [Enter] (viz obr.6).

   

 

 • Ukončete stěnu tažením kurzoru vodorovně vpravo. Stiskněte [Mezerník], napište 2 000 (mm) a stiskněte [Enter] (viz obr.7).  

     

Při používání souřadného módu Směr/Délka k přesunu nebo kopii objektu, klikněte do výkresu, definujete tak počáteční bod posunu. Kurzor táhněte požadovaným směrem, stiskněte [Mezerník], zapište vzdálenost, o kterou chcete prvek posouvat a stiskněte [Enter]. Nakonec vyberte posouvané nebo kopírované objekty. 

  

Použití módu Směr/Délka a referenčního bodu

Referenční bod vám umožní specifikovat vzdálenost vztaženou k uchopenému bodu prvku, ve které chcete začít kreslit. V následujícím příkladu jsou použity referenční body k umístění oken do stěny výklenku. Obrázek 8 ukazuje výsledek.

 

 • Budeme vkládat okno široké 1 m0,5 m od konce levé vodorovné stěny. Klikněte na Architkt v menu Edit
 • Klikněte na Okna v Architkt menu.
 • Zapněte přepínač Strany v menu Okna. Jste vyzvání „Vyznačte okenní ostění“.
 • Stiskněte [`] (přímo pod klávesou [Esc] na anglické klávesnici) a prostředním tlačítkem myši určete referenční bod = nejvzdálenější levý konec čáry stěny (referenční bod ukazuje červené X na obr.9). Hlášení „Určete referenční úhel“.
 • Přesvědčte se, zda máte zapnutý Otho režim. Táhněte kurzor vodorovně vpravo a klikněte. Zobrazí se  „Vyznačte okenní ostění“.
 • Stiskněte [Mezerník], napište 500 (mm), a stiskněte [Enter]. Jste vyzváni  „Vyznačte druhé okenní ostění“ .

  • Znovu táhněte kurzor vpravo. Stiskněte [Mezerník], napište 1 000 (mm) a stiskněte [Enter]. Jste vyzváni  „Vyznačte exterier“.       
  • Klikněte někde na externí straně. Okno je vloženo do stěny (viz obr.10).

  • Dále vložte okno do šikmé stěny výklenku. Výzva „Vyznačte okenní ostění“.
  • Stiskněte [`] (přímo pod klávesou [Esc] na anglické klávesnici) a určete referenční bod = pravý venkovní roh šikmé stěny výklenku (referenční bod je ukázán jako červené X na obr.11). Zobrazí se „Určete referenční úhel“.

  • K nastavení referenčního úhlu, táhněte kursor (ujistěte se, že máte zapnutý Ortho režim) 45 stupňů směrem k hornímu pravému rohu na obrazovce a    klikněte (viz obr.11).
  • Stiskněte [Mezerník], napište 250 (mm) a stiskněte [Enter]. Jste vyzváni  „Vyberte druhé ostění okna“.
  • Znovu táhněte kurzor směrem k hornímu pravému rohu obrazovky.
  • Stiskněte [Mezerník], napište 500 (mm) a stiskněte [Enter]. Jste vyzváni „Vyznačte exteriér“.
  • Klikněte někde na externí straně. Okno je vloženo do šikmé stěny (viz obr.12).
         
  • Nakreslete okno vodorovné střední části výklenku pomocí dvou referenčních bodů. Jste vyzváni  „Vyznačte okenní ostění“.
  • Stiskněte [`] (přímo pod klávesou [Esc] na anglické klávesnici) a určete referenční bod = levý horní venkovní roh vodorovné stěny výklenku (referenční bod je ukázán jako červené X na obr.13). Zobrazí se „Určete referenční úhel“.

         

  • Pro nastavení referenčního úhlu, táhněte kurzor po obrazovce vpravo a klikněte (viz obr.13).
  • Stiskněte [Mezerník], napište 250 (mm) a stiskněte [Enter]. Jste vyzváni „Vyznačte druhé okenní ostění“.
  • Stiskněte [`] (přímo pod klávesou [Esc] na anglické klávesnici) a určete referenční bod = pravý horní venkovní roh výklenku (referenční bod je ukázán jako červené X na obr.14). Zobrazí se „Určete referenční úhel“.

         

  • K určení referenčního úhlu táhněte kurzor vlevo po obrazovce a klikněte (viz obr.14). Stiskněte [Mezerník], napište 250 (mm) a stiskněte [Enter]. Jste vyzváni „Vyznačte exterier“.
  • Klikněte někde na externí straně. Okno je vloženo do vodorovné stěny výklenku (viz obr.15)