Upravit stránku

Školy

Spolupráce se středními a vysokými školami

Kontinuální spolupráce se středními i vysokými školami tvoří jeden ze základů aktivit společnosti 3E Praha Engineering. Cílem této spolupráce není pouze dodávka ucelených CAD/CAM systémů do škol, ale především následná pomoc při jejich implementaci na správné místo pedagogického procesu. V rámci těchto aktivit pořádáme celoročně řadu akcí jak pro studenty, tak pro učitele s cílem zvýšit povědomí o roli CAD/CAM systémů v jednotlivých odvětvích průmyslu a oblastech života společnosti.

CAD soutěž

Každoročně prováděná jednodenní soutěž studentů středních škol ve využití CAD systémů. Dvě soutěžní kategorie: počítačové kreslení (2D) a počítačové modelování (3D)

CAM soutěž

Každoročně prováděná dvoudenní soutěž studentů středních škol ve využití CAM systémů. Dvě soutěžní kategorie: ruční programování a strojní programování

Formule 1 ve školách

Na základě dlouhodobé spolupráce se středním školstvím se společnost 3E Praha Engineering stala exkluzivním technickým partnerem projektu „Formule 1 ve školách“, který v rámci České a Slovenské republiky pořádá agentura BPA sport marketing a.s. Jedná se o celosvětovou vzdělávací soutěž studentů středních škol, ve které musejí studentské týmy v CAD systému zkonstruovat, s pomocí CAM systému vyrobit a následně na dráze soutěžit s modelem závodní vozu.

4x4 Land Rover ve školách

Soutěž Land Rover 4x4 ve školách je organizována pod patronací společnosti Jaguar & Land Rover. Vize společnosti je propojit nadšení studentů základních škol se znalostmi studentů středních škol. Soutěžící mají možnost konzultovat svoji práci s inženýrem společnosti Jaguar & Land Rover, který se stává zároveň mentorem soutěže pro danou zemi. Jednotlivé týmy mají za úkol sestavit dle daných specifikací radiově ovládané vozidlo s pohonem na čtyři kola. Vozidlo musí úspěšně projet mezi překážkami na terénní (off road) zkušební dráze, která je stejně náročná jako skutečná dráha a napodobuje terénní vlastnosti plnohodnotného vozidla s pohonem na všechna čtyři kola.

Setkání školních uživatelů

Pravidelná dvoudenní setkání organizovaná pro pedagogy. Jednotlivá setkání jsou zaměřena vždy na aplikaci CAD/CAM systémů ve vybraném odvětví průmyslu a nebo oblasti života. Setkání jsou dvoudenní, druhý den je věnován návštěvě firmy a nebo organizace s možností shlédnutí nasazení CAD/CAM systémů v dané vybrané oblasti