Upravit stránku

Školní politika

Rozvoj průmyslové sféry České republiky a tím spojené zavádění nových technologií klade stále vyšší nároky na přípravu pracovní síly. Je jasné, že tento proces klade kromě stále rostoucích nároků na samotný průmysl řadu nároků i na resort školství. Právě z tohoto důvodu se naše firma podílí již řadu let na zavádění CAD/CAM systémů do resortu školství a to na všech úrovních, kam by výuka takovýchto systémů měla patřit. Tedy do středního odborného školství, na vysoké školy, ale také samozřejmě do učňovského školství. Naše pomoc školám není zaměřena jen do oblasti samotného prodeje systémů. Naším krédem je pomoc školám s celkovou koncepcí výuky, ukázat směr a způsob výuky. Naší snahou je navázat nejen spolupráci škol a naší firmy, ale i škol samotných. Pomocí různých aktivit se snažíme sblížit školy i se samotnou podnikatelskou sférou.

Tím, že si škola zakoupí náš produkt, naše společná cesta nekončí, ale naopak začíná.
Pravidelná setkání školních uživatelů námi dodávaných CAD/CAM systémů jsou velmi oblíbená. Tato setkání jsou určena nejen pro představení novinek v systémech, ale snažíme se zvát velmi zajímavé hosty z oblastí průmyslu, kteří mohou školám říci mnoho zajímavého a poučného z oblasti nových technologií. V neposlední řadě tato setkání slouží i k výměně zkušeností mezi samotnými pedagogy a tím navázání bližší spolupráce.
Náš bulletin - Školní News, to je občasník, pomocí kterého informujeme školy s aktivitami, novinkami a cíli naší společnosti.

Naším cílem je vždy pomáhat při realizaci a tvorbě učebnic v oblasti CAD/CAM technologií.

Školení - zde je naší snahou, aby si školy pomáhaly navzájem. Na několika školách již vzniklo autorizované školicí středisko a na mnohých se toto připravuje. Školicí střediska pomáhají novým školám při zavedení do výuky. A nejen to. Pomáhají i se školením našich nových uživatelů a to i z komerční oblasti.

Pokud budete potřebovat konzultaci či zpracovat celý projekt výuky CAD/CAM technologií, s důvěrou se na nás obraťte.