Upravit stránku

Školení

Školení SURFCAM
Naše společnost nabízí různé typy školení, od kurzů pro začínající uživatele, přes školení zaměřená na jednotlivé obory až po specializované konzultace. K dispozici je učebna se šesti pracovišti, ve které vám certifikovaní školitelé pomohou získat potřebné znalosti a dovednosti.

Úvod do systému SURFCAM
Školení vhodné pro začínající uživatele je zaměřeno na správnou orientaci v systému SURFCAM, tvorbu jednoduchých modelů a využití automatického a poloautomatického obrábění modelů pomocí strategií.

2-osé obrábění
Školení je zaměřeno na obrábění dvouosých dílů (desky, kapsy, obrábění kontur, vrtání … ). Pro majitele více osých obráběcích center je připraveno proškolení tvorby NC programů v natočených rovinách.

3-osé obrábění
Školení je zaměřeno na obrábění tříosých dílů (formy, tvarové zápůstky…) a obrábění tvarových dílů (formy, zápustky,..) Pro majitele více osých obráběcích center je připraveno proškolení tvorby NC programů v natočených rovinách.

4 a 5-osé obrábění
Školení je zaměřeno na obrábění čtyř a pětiosých dílů (turbínové lopatky, turbíny, komplikované tvary...)

Soustružení
Školení je zaměřeno na tvorbu pracovních postupů s využitím cyklů pro dvouosé obrábění XZ včetně vysvětlení dostupných parametrů a nastavení.

Soustružení s poháněnými nástroji
Školení je zaměřeno na tvorbu pracovních postupů s využitím cyklů pro planární obrábění XYZ a rotační obrábění XZC včetně vysvětlení dostupných parametrů a nastavení. Školení doplňuje možnost soustružení a frézování s osou B.

Vícekanálové soustružení s protivřetenem
Školení je zaměřeno na tvorbu pracovních postupů pro soustružení s protivřetenem a více kanály. Školení doplňuje možnost využití cyklů určených pro synchronizaci dvou revolverových hlav.

Drátořezy
Školení je zaměřeno na tvorbu pracovních postupů s využitím cyklů pro 2 a 4 osé řezání. Dále tvorba technologií a nastavení strategií řezání.

Doplňkové školení na dílech zákazníka
Doplňkové školení se provádí cca. po 14 dnech od úvodního školení a to na konkrétních datech od zákazníka.