Upravit stránku

SketchUp PRO

Poptávka

Obecné vlastnosti programu SketchUp

 

 • Čára, Obdélník, Kružnice, Oblouk, ... Posun, Kopírování, Otáčení, Změna velikosti, …
   
 • Odkazový systém - Program automaticky rozpoznává uzavřené tvary (vyplňuje je plochou), nabízí body k uchopení, umožňuje přímo při kreslení čáry její zarovnání k bodu, přímce, ploše
   
 • Tlak/Tah - Rychlé vytváření 3D geometrie vytažením nebo zatlačením jednotlivých ploch.
   
 • Tažení profilu po dráze (Follow Me) - Vykreslení požadovaného profilu a jeho tažení po dané 3D dráze (madla, zábradlí, římsy, ...)
   
 • Komponenty - Všechny „opakující se“ prvky mohou být zpracovány jako komponenty (určité knihovní prvky), jakákoliv změna v komponentě se okamžitě zobrazí na všech jejích kopiích v modelu.
   
 • Dynamické komponenty - jsou naprogramovány tak, aby věděly, co jsou zač. Například: použijete-li nástroj Zvětšení pro dynamickou komponentu schodiště, jsou automaticky přidávány nebo odebírány jeho stupně podle toho, zda ji zvětšujete nebo zmenšujete.
   
 • 3D Warehouse - Bohatá „zásobárna“ již vytvořených komponent z celého světa, která je zdarma k dispozici na webových stránkách. Můžete do ní přispět i vlastní prací.
   
 • Tvorba terénu - Možnost vytváření terénu z trojúhelníkové sítě nebo z vrstevnic, osazení objektů do terénu, promítnutí ortomapy na terén, ...
   
 • Kótování, Text, 3D text - Umístění kót, poznámek nebo 3D textu (i jako komponenty) do modelu.
   
 • Tvorba průnikové křivky - Vytvoření průniku dvou těles s následnou možností odečtení jednoho od druhého (tvorba složitějších 3D tvarů).
   
 • Foto/Model - Vytvoření 3D objektu z fotografie nebo naopak přesné zasazení 3D modelu do fotografie pozadí.
   
 • Barvy/Materiály - Přímo na modelu lze vyzkoušet různé kombinace barev, materiálů (včetně nastavení průhlednosti a dalších možností jejich editace) … výsledek vidíte okamžitě. Škála materiálů je libovolně rozšiřitelná.
   
 • Pozivování textury - Jakoukoliv texturu, použitou na modelu, je možné dodatečně upravit: dynamicky posunout počátek, otáčet jí, deformovat, promítnout na zakřivený povrch.
   
 • Styly - Lze vybrat nebo Nové navolit kombinací způsobů zobrazení skryté hrany, zobrazení v barvách, s texturami, průhlednost modelu, přesahy a tloušťky čar, kresba „od ruky“, pozadí, vodoznak, mlha …
   
 • Stíny - Nastavení slunečního osvětlení podle zeměpisné polohy, ročního období, přesného data a času, vrhání a přijímání stínů.
   
 • Animace - Snadno lze vytvořit animaci na základě navolených pohledů (klíčových snímků), export v AVI nebo MOV formátech.