Upravit stránku

Sestavy

Každý uložený dokument je univerzálním stavebnicovým prvkem, který může:

  • Obsahovat běžnou geometrii vytvořenou uživatelem.
  • Obsahovat odkazy na jiné soubory KeyCreatoru coby vložené prvky.
  • A hloubka vnoření těchto operací není omezena.

Proces vložení prvku nespočívá rovněž jen v umístění do bodu vložení, nýbrž jde o podrobně propracovaný systém možností: Kromě známého „obyčejného“ vložení za referenční bod lze pracovat s tzv. asociativním vkládáním. To znamená, že bod vložení může být logicky přiřazen definičnímu bodu nějaké entity, entita může příslušet jinému též vloženému prvku. Tuto logickou vazbu lze (nepovinně!) rozšiřovat o další vazby tak, až se dosáhne plně 3D závislého vložení. Tento proces může při správném použití řešit kinematiku sestavy.

Změna provedená na dílu se projeví na všech nadřazených sestavách, protože data jsou uložena právě jen v souboru dílu. Ovšem, KEYCREATOR nabízí ještě jinou možnost, která se jmenuje Úprava dílu v kontextu. To spočívá v tom, že díl se upravuje přímo v otevřené sestavě, tedy při jeho modelování může uživatel uchopovat geometrii již složenou v sestavě – ať již entity příslušející přímo souboru sestavy, či jiné vložené díly sestavy. Tento postup lze dovést až k tomu, že formálně uživatel založí soubor dílu, např. hřídele a nakreslí v něm rotační osu. V této fázi již díl může vložit jako díl např. do skříně s ložisky a podle nich vymodelovat na hřídeli potřebná uložení. Vložení dílu lze pak zase zrušit a pokračovat na konstrukci hřídele a přitom využívat zase jiných příslušných dílců. Poté je možné zpracovat výslednou sestavu. Samozřejmě lze tyto kroky kombinovat i jinak, např. odvíjením od návrhové sestavy.