Upravit stránku

Seřizovací list – Komentáře a poznámky

HSMWorks umožňuje velmi jednoduše a efektivně vkládat potřebné komentáře / poznámky jak k celému projektu, tak k jednotlivým operacím.
 
Výhodou je, že ať provede případný přepočet obrábění kdokoliv a kdykoliv, tak při následné tvorbě seřizovacího listu nebo i postprocesingu jsou komentáře a poznámky opět zapsány se vším potřebným. Tím je minimalizována jak lidská práce, tak hlavně možnost zanesení chyby.
 
Níže je ukázka vložení komentáře k projektu, následně poznámky k projektu a nakonec poznámky k jednotlivé operaci. Úplně dole je pak ukázka seřizovacího listu obsahující všechny vložené komentáře a poznámky.

Komentář projektu
Příkaz pro vložení poznámky k projektu
Poznámka k projektu
Příkaz pro vložení poznámky k operaci
Poznámka k operaci

Níže jsou vidět výpisy jednotlivých komentářů a poznámek v seřizovacím listu, které jsou provedeny automaticky.