Upravit stránku

Seřizovací list - Obrázky k operacím

HSMWorks vytváří seřizovací listy obsahující jeden základní obrázek dílu, polotovaru a souřadného systému. V případě potřeby lze vložit obrázky ke každé operaci, čímž obsluha stroje obdrží další rozšiřující informace.

Pro přidání obrázku vybrané operaci proveďte následující:

  • Pravé kliknutí na operaci
  • Vybrat “Setup Sheet Picture / Obrázek seřizovacího listu
  • Vybrat “Update Setup Sheet Picture / Aktualizovat obrázek seřizovacího listu” pro přidání obrázku aktuálního pohledu.
  • Alternativně je možné použít “Copy From Clipboard / Kopírovat ze schránky”, “Load From File... / Načíst ze souboru...” nebo “Microsoft Snipping Tool” pro vložení vámi požadovaného obrázku.
Nastavení obrázku seřizovacího listu.

Níže je ukázka standardního seřizovacího listu a poté seřizovacího listu obsahující obrázky u jednotlivých operací:

Ukázka standardního seřizovacího listu bez obrázků u operací.
Ukázka části seřizovacího listu s obrázky u operací.