Upravit stránku

Šablony operací

HSMWorks umožňuje uložit odladěné operace určité zakázky jako výchozí šablonu obrábění. Do šablony obrábění může být uložena jedna operace nebo více dle výběru. Výběr operací se provádí standardním způsobem a to výběrem myši + využitím tlačítka "Ctrl" nebo "Shift". Menu se zobrazí po ukončeném výběru kliknutím pravého tlačítka myši. V menu se vybere "Store as Template... / Uložit jako Šablonu..."

Výběr operací pro uložení jako šablona obrábění

Šablonu operací je pak možné načíst do nového souboru nebo projektu. Při výběru šablony je možnost načíst celý projekt obrábění (všechny operace) najednou, nebo vybrat jen požadovanou operaci. Menu se zobrazí kliknutím pravého tlačítka myši s kurzorem umístěným na "Jobu / Projektu". V menu se vybere "Create from Template... / Vytvořit ze Šablony..."

Výběr šablony operací pro vložení do nového projektu

Šablony jsou uloženy jako samostatné soubory a mohou být sdíleny mezi jednotlivými pracovišti. Jméno šablony (souboru) je použito jako její popis. Všechny hodnoty jsou uloženy jako výrazy pro zajištění maximální flexibility.