Upravit stránku

Ručně vložené příkazy

HSMWorks  umožňuje ručně vložit určitý příkaz na požadované místo mezi obráběcí strategie. Aktuálně podporované typy ručních příkazů jsou:


• Comment (Komentář)
• Stop
• Optional Stop (Volitelný Stop)
• Dwell (Prodleva)
• Start Chip Transport (Zapnutí odstranění špon)
• Stop Chip Transport (Vypnutí odstranění špon)
• Open Door (Otevřít dveře)
• Close Door (Zavřít dveře)


Pro vložení jakéhokoliv jednoho příkazu je zapotřebí kliknout na "Manula NC / Ruční NC" v menu "New Operation / Nová operace", a vybrat příslušný příkaz z rozbalovacího menu.

Úprava dvou typů Ručních příkazů: Komentář a Prodleva

Příklad ručního příkazu ve stromu operací

Výhodou takto ručně vložených příkazů je to, že se "neztratí" ani když se provedou regenerace operací v důsledku změn parametrů operací, změny modelu, či změny výběru hranice omezení obrábění atd.