Upravit stránku

Rozprostření ikon operací v nástrojové liště HSMWorks 2011

Uvolněním nové verze produktu HSMWorks 2011 došlo k mírné změně uživatelského prostředí v nástrojové liště operací oproti předchozím verzím. Toto bylo zapříčiněno rozšiřujícím se počtem dostupných operací pro všechny typy obrábění, a také přidáním velmi užitečných pomocných "nástrojů". Jednotlivé operace jsou dostupné v příslušném typu/skupině obrábění. Tato změna zpřehlednila příslušnost jednotlivých operací, ale pro dosažení často používaných operací je občas zapotřebí "kliknout" o jednou navíc, pokud není použita kopie či odvozená operace. Pokud je přáním mít přímo dostupné operace některé skupiny, je možné toto nastavit pomocí nové možnosti "Rozprostřít xxx".

Nové možnosti se nachází v HSMWorks menu "Preferences / Předvolby" pod "User interface / Uživatelské prostředí":

Možnosti HSMWorks správce příkazů

Každá dostupná možnost rozprostření rozprostře příslušné ikony.

Záložka HSMWorks bez rozprostřeních ikon.

Záložka HSMWorks s rozprostřeními ikonami Vrtání, 2D, 3D, Více-osé soustružení