Upravit stránku

Rovnoběžné obrábění - Přizpůsobení směru (Obrobit přímo)

Rovnoběžné obrábění je vhodné pro dokončení mělkých tvarů, a pokud možno s přejezdy "kolmo" na nerovnosti, neb při průchodech rovnoběžně s nerovnostmi může být zhoršená kvalita výsledného povrchu. HSMWorks v takovém případě nabízí několik možností jak optimalizovat obrábění, a jednou z možností je "Add perpendicular passes / Přidat kolmé průchody" spolu s "Machine straight on / Obrobit přímo".  

Výběr volby Přidat kolmé průchody

 

Vlevo: Standardní rovnoběžné obrábění / Vpravo: Rovnoběžné obrábění s kolmými průchody 

Zaškrtnutím volby "Přidat kolmé průchody" jsou provedeny křížové průchody (dva na sebe kolmé průchody) na celém tvaru. Tím je sice zajištěn velmi kvalitní povrch, ale čas obrábění neúměrně narůstá. Zaškrtnutím volby "Obrobit přímo" jsou výsledné průchody optimalizovány vzhledem ke sklonu plochy tak, aby výsledný povrch byl kvalitní již při jednom průchodu, čímž dojde ke snížení času obrábění.

Výběr volby Obrobit přímo

Rovnoběžné obrábění s optimalizací vzhledem ke sklonu povrchů