Upravit stránku

Profesní členění

Obrábění 2D

Obrábění 2D dílů již nemůže být jednodušší. V modulu 2D máte k dispozici velké množství 2D operací pro produktivní hrubování, kapsování a dokončení stěn. Samozřejmostí je použití různých typů nástrojů „úhlové, vyduté, čtvrtkové … “ pro obrábění rádius, sražení a obrábění otvorů.

Obrábění 3D

Stejně tak jako u 2D dílů je obrábění tvarově složitých dílů velmi rychlé a intuitivní. V HSMWorks máte na výběr mnoho funkcí pro progresivní hrubování a následné dohrubování oblastí, kam se předchozí nástroj nedostal. Každou operaci je možné použít jako zbytkovou na předchozí obrábění.

Obrábění 5D

V systému HSMWorks je možné obrábět i tvarové díly určené pro víceosá obráběcí centra. Příkladem mohou být lopatková kola a turbíny.

Soustružení


Pomocí modulu soustružení můžete připravit operace pro soustružnická obráběcí centra. Od operací pro přerovnání čela, podélného soustružení až po programování zápichů. Podporováno je hlavní a vedlejší vřeteno včetně poháněných nástrojů.

Kontrola obrábění

Pro ověření vygenerované dráhy nástroje máte v systému HSMWorks dvě možnosti. A to Simulaci obrábění bez zobrazení odebíraného materiálu a Verifikaci s odebíráním materiálu z definovaného polotovaru. 

 

Výstupy z HSMWorks

Z každého CAM systému je nutné vygenerovat potřebné NC programy pro daný řídicí systém vašeho stroje. Také obsluha CNC potřebuje informace o souřadném systému a použitých nástrojích.