Upravit stránku

Produkty

Plošné modelování

Ne všechny tvary, které vymyslíte, lze vytvořit operacemi na tvarech krychle-válec-koule apod. Pro skutečně kreativní práci použijete nástroje pro modelování ploch.

Drátové modelování

Pomůcka nazývaná dříve „pure geometry“. Tím je myšleno, že při práci s nástrojem řešíte problémy výhradně geometrické, nikoli ještě datové či logické.

Objemové modelování

Po uspořádání svých myšlenek geometricky můžete přikročit k jejich vyjádření moderními datovými typy – objemovými tělesy.

Import a Export

Přes všechny jeho výhody ne každý v oboru si oblíbil právě KeyCreator. To ovšem není na překážku. Důležitý na vašich datech je jejich myšlenkový obsah a ten si prostě s jinými systémy vyměníte!

Sestavy

Váš model jistě není nehybný kus hmoty, nýbrž pozůstává ze součástí s geometrickými vazbami. Tyto součásti kromě toho asi výhodně používáte na více místech. Proto v KeyCreatoru uplatníte technologii sestav.