Upravit stránku

Přechod z jiného CAD - převod 2D do 3D

Nástroj pro převod z 2D do 3D

Import souborů a export

SOLIDWORKS dovoluje pracovat s řadou 2D i 3D přenosových formátů. Díly a sestavy je možné do systému načíst a provádět na nich úpravy nebo je přímo použít k tvorbě výrobní dokumentace bez nutnosti jakýchkoli zásahů ze strany uživatele. 2D výkresy lze importovat přímo do výkresů SOLIDWORKS při zachování všech vlastností, jako např. hladiny, barvy, styly čar a bloků. Dále je možné 2D výkresy importovat přímo do prostředí dílů a využít tak nástrojů pro převod 2D geometrie do podoby 3D modelů.

Využití stávajících dat

Nástroj pro převod 2D do 3D poskytuje uživateli řadu možností, jak jednoduše a rychle převést stávající 2D výkresy do podoby 3D modelů. Takto vytvořené součásti jsou bezprostředně svázány s geometrií na výkresech, a není tedy potřeba výkresy překreslovat. Při importu součástí z jiných CAD systémů do SOLIDWORKS je k dispozici nástroj pro kontrolu geometrie. SOLIDWORKS díky tomu automaticky opravuje chyby, které by mohly při převodu nastat. Importované soubory neobsahují historii, která by dovolovala upravovat geometrii pomocí změn parametrů. K rozpoznání geometrie a vytvoření nové historie tvorby pro importované díly slouží doplňkový modul FeatureWorks.

Podpora a školení

Získání dovedností pro uživatele 2D CAD systémů, kteří se rozhodnou používat systém SOLIDWORKS, je zjednodušeno díky speciálními kurzu, ve kterém se uživatelé krok za krokem seznámí s rozdíly v práci mezi 2D a 3D systémy. Pro začínající, ale i pokročilé uživatele systému SOLIDWORKS je k dispozici ucelená řada školení a konzultací. Díky tomu lze dosáhnout vysoké produktivity a minimalizovat náklady spojené s přechodem na jiný CAD systém.