Upravit stránku

Použití zaoblení na dráze nástroje

HSMWorks umožňuje vložit zaoblení do průchodů nástroje za účelem vytvoření plynulejší dráhy nástroje pro HSM/HSC obrábění, nebo za účelem vytvoření určitých zaoblení na díle, a to v případech, kdy 3D CAD model takováto zaoblení neobsahuje.

Pro vložení požadovaných zaoblení do dráhy nástroje je zapotřebí povolit volbu "Fillets / Zaoblení" a zadat potřebný poloměr zaoblení. Hodnota zaoblení se zadává vzhledem k tomu, jaké výsledné zaoblení má vzniknout. Pokud je zapotřebí docílit výsledných vnitřních zaoblení o poloměru 4mm, pak tato hodnota musí být zadána.

Povolení zaoblení dráhy nástroje

Volba zaoblení je dostupná u všech 3D strategií obrábění. 

Ukázka vložených zaoblení u strategie Rovnoběžné obrábění.

Rovnoběžné průchody bez zaoblení.

Rovnoběžné průchody se zaoblením nastaveným na 4mm.

Ukázka vložených zaoblení u strategie Konturové obrábění.

Konturové průchody bez zaoblení.

Konturové průchody se zaoblením nastaveným na 4mm.

Poznámka:

Vložením zaoblení do dráhy nástroje bude v místech vnitřních zaoblení ponechán neobrobený materiál. Množství neobrobeného materiálu bude závislé na nastaveném parametru a použitém nástroji. Je proto zapotřebí s tím počítat a tento materiál odebrat menším nástrojem v následující strategii, například pomocí Zbytkového obrábění, nebo Tužkového obrábění atd.