Upravit stránku

Použití více počátků (nulových bodů)

HSMWorks umožňuje duplikovat celé projekty obrábění na více počátků. Tato možnost je většinou používána pro obrobení více totožných dílů v případech, kdy není dopředu známé přesné umístění jednotlivých dílů (více svěráků nebo více upínacích přípravků v nejednoznačném umístění).


Duplikování projektu obrábění na více počátků se nastaví v samotném Projektu, kde se určí první/výchozí počátek, počet obráběných dílů a přírůstek počátku. Dále je možné nastavit třídění duplikovaného obrábění (dle Projektu, dle Operace a dle Nástroje).

Zapnutí více počátků a třídění obrábění

Nastavení počátků je závislé na postprocesoru, a jako příklad bude uveden řídící systém Fanuc nebo HAAS. 

Work offset / Počátek
1 = G54 (2 = G55 ...)

Multiple WCS offsets / Více počátků
4 = počet dílů/počátků (G54, Gxx, Gxx a Gxx)
1 = inkrement (G54, G55, G56 a G57)

Operation order / Pořadí operací
"Preserve order / Ponechat pořadí"
"Order by operation / Pořadí dle operace"
"Order by tool / Pořadí dle nástrojů"

Více počátků je dosazeno až do výsledného NC kódu. Není možné verifikovat duplikovanou dráhu nástroje v neznámé relativní pozici uvnitř systému HSMWorks (například G54 vzhledem k G55). Přesto je možné se na výslednou dráhu podívat, ale až na základě výstupního NC kódu v HSMWorks Editoru. Nejdříve je zapotřebí nastavit příslušné hodnoty odsazení jednotlivým počátkům před samotným vykreslením dráhy nástroje.

Nastavení počátků v HSMWorks Editoru
Vykreslení výstupního NC kódu s využitím více počátků v HSMWorks Editoru 
Poznámka:
Pokud jsou jednotlivé díly rozmístěny pravidelně, nebo jednotlivá umístění jsou známa dopředu, pak by mohlo být výhodnější použít některé z dostupných polí. Využití pole umožní plnou verifikaci veškerých drah nástroje již uvnitř produktu HSMWorks.