Upravit stránku

Použití konfigurace Před/Po v sestavě

HSMWorks umožňuje používat různé konfigurace dílu. Velmi často, na začátku tvorby 3D CAD, dílu model odpovídá výchozímu polotovaru a finální 3D CAD model je již požadovaným dílem. V takovém případě je užitečné vytvořit konfiguraci nazvanou "Before / Před" (nebo "Polotovar" atd.) a druhou finální konfiguraci nazvat "After,,  / Po" (nebo "Finální" atd.). Následně je možné v konfiguraci "Before / Před" potlačit všechny prvky vytvářející finální tvar, čímž získáme požadovaný polotovar.

 • Přidání konfigurace "Before / Před" do dílu a potlačení nechtěných prvků
Konfigurace Before / Před
Konfigurace After / Po
 • Vložení dílu do nové (nebo již existující) sestavy, například použitím volby "Make Assembly From Part / Tvorba sestavy z dílu" v menu "File / Soubor".
 • Vložení stejného dílu podruhé, nebo tvorba druhé kopie dílu v sestavě, například použitím klávesových zkratek Ctrl+C a Ctrl+V z prvně vložené instance.
 • Pravé kliknutí na jeden z instancí a výběr "Configure Component / Konfigurovat komponentu".
 • V dialogu "Modify Configurations / Upravit konfigurace" vybrat tu druhou konfiguraci z rozbalovacího menu
Upravit konfigurace
 • Nastavení způsobu zobrazení instance "Before / Před" na "Wirefrime / Drátový" nebo "Transparent / Průhledný".
Obě konfigurace ve stejné sestavě. Zobrazení dílu (konfigurace) "Before / Před" je nastaveno na "Wireframe / Drátový"
 • Tvorba nového "Job / Projektu" v systému HSMWorks.
 • Ve výchozím stavu budou obě instance "Before / Před" a "After / Po" vybrány jako model. Odstranit instanci "Before / Před" z výběrového pole "Modelu".
 • V rozbalovacím menu výběru polotovaru vyberte "From Solid / Z těla".
 • Vybrat instanci "Before / Před" do výběrového pole polotovaru.
 • Ověření, že počátek je na správném místě a se správnou orientací.
 •  Vybrat OK pro vytvoření "Job / Projektu". 
 • Tvorba nové operace Adaptivní obrábění s parametry nástroje nastavenými dle potřeby, a volba "Rest Machining / Zbytkové obrábění" nastavena na "From Job Stock / Z polotovaru projektu".
 • Stisk OK pro vytvoření operace.
Výsledná dráha nástroje