Upravit stránku

Použití kompenzačního rozsahu korekce u 2D kontur

HSMWorks umožňuje zadat korekci nástroje při obrábění a tím zjednodušení obrábění na CNC stroji v případě použití různých nástrojů.
 
Tato možnost umožňuje větší flexibilitu při výrobě, jelikož obsluha stroje má větší volnost při výběru velikosti nástroje. Bohužel, většina řídících systémů má omezené schopnosti nahlížení dopředu ve výstupním NC kódu, a většinou nedokáže zpracovat dráhu, kde určitá křivost dráhy/kontury je menší než poloměr použitého nástroje, a proto je žádoucí, aby CAM systém toto byl schopen ošetřit.
 
Z hlediska omezeného náhledu dopředu v NC kódu řídící systémy nemají způsob jak zajistit, že kompenzovaná dráha nástroje nepoškodí výsledný požadovaný tvar.
 
HSMWorks řeší takovéto problémy představením parametru kompenzační rozsah korekce, který takovéto problémy odstraňuje.

Compensation radius allowance / Kompenzační rozsah korekce
Tento parametr ve skutečnosti určuje rozsah velikosti nástrojů, které mohou být bezpečně použity místo původně vybraného nástroje v 2D operaci. Výsledný rozsah velikosti začíná na poloměru vybraného nástroje a končí na poloměru vybraného nástroje + hodnota parametru kompenzačního rozsahu.
 
Tento parametr zajistí, že řídící systém stroje může takovouto dráhou nástroje obrábět libovolnou geometrii bez případných potíží.
2D kontura (šedivě) s řízením kompenzace. Červeně je dráha bez použití kompenzačního rozsahu. Zeleně je dráha s malou hodnotou kompenzačního rozsahu a Modře je dráha s velkou hodnotou.
Poznámka:
Pomocí tohoto parametru budou některé rohy "více zaobleny", a proto je dobré tento parametr nastavit jen na nezbytně nutnou hodnotu.