Upravit stránku

Pole obrábění - Část 1 - Lineární, Kruhové a Zrcadlené

HSMWorks umožňuje urychlit dosažení požadovaného výsledku obrábění pomocí pole obrábění. Pole je použito v případech, kdy je obráběno více naprosto stejných dílů, nebo více stejných prvků na díle. Jednoznačnou výhodou je, že ostatní díly / prvky mohou a nemusí být vytvořeny, dále mnohem menší náročnost na výpočtový čas pro dosažení finální dráhy nástroje a navíc s případnou optimalizací obrábění. Nyní budou představena jednoduchá pole: Lineární, Kruhové a Zrcadlené.

 

Základní dráhy a výběr příkazu - společné pro všechna pole

Tvorba operací pro jeden vybraný díl / tvar - společné pro tvorbu
jakéhokoliv pole

Výběr operací a pravé kliknutí myši pro zobrazení menu a výběr
příkazu "Make Pattern / Vytvořit pole

Lineární pole

V nastavení lineárního pole vybrat příslušné
směry (hrany, úsečky, osy), zadat příslušné
hodnoty odsazení a vybrat optimalizaci třídění

Kruhové pole

V nastavení kruhového pole vybrat osu rotace
(kružnice, kruhová hrana, válec), zadat příslušné
úhlové hodnoty a vybrat optimalizaci třídění

Zrcadlené pole

V nastavení zrcadleného pole vybrat rovinu zrcadlení
(rovina, rovný povrch ...), a vybrat optimalizaci třídění