Upravit stránku

Pole obrábění - Část 0 - Představení

HSMWorks umožňuje umožňuje vytvářet pole obrábění z jedné operace, nebo z celé skupiny operací. Výhodou produktu HSMWorks je, že nevytváří jen jednoduchá, ale i pokročilá pole. Samozřejmostí je optimalizace vytvořeného pole pro zajištění produktivity výroby.

Pro vytvoření pole vyberte jednu, nebo více operací, a klikněte pravým tlačítkem myši pro vyvolání kontextového menu. Z menu vyberte "Make Pattern... / Vytvořit pole...". Tímto se vytvoří nová složka, do které se přesunuly vybrané operace, a otevře se nastavení pro pole.

Vytvoření pole na vybrané operace

Pole je možné přidat k jakékoliv složce ve stromu správce operací kliknutím pravým tlačítkem na vybrané složce a z menu vybrat "Add Pattern... / Přidat pole...".

Vytvoření pole pro vybranou složku

Operace je možné mezi složkami libovolně přesouvat, což znamená, že pokud se do složky s polem přidá jakákoliv operace, automaticky bude na tuto operaci uplatněno nastavené pole, a naopak, pokud se operace ze složky přesune jinam (do složky/projektu, které neobsahuje pole), bude se jednat o standardní operaci, na které pole není uplatněno. Následuje výpis polí.

Výběr polí

  • "Linear pattern / Lineární pole"
  • "Circular pattern / Kruhové pole"
  • "Mirror pattern / Zrcadlené pole"
  • "Duplication pattern / Duplicitní pole"
  • "Component pattern / Pole komponentů"

U každého druhu pole je pak možné zvolit zda pro výstup bude zachována i originální dráha nástroje, a setřídění výsledného obrábění.

Možnosti pole

  • "Keep original / Ponechat originál"
  • "Preserve order / Zachovat pořadí"
  • "Order by operation / Pořadí dle operace"
"Order by tool / Pořadí dle nástroje"