Upravit stránku

Plošné modelování

Plošný modelář používá stejné databáze jako objemový modelář, takže je možné vytvořit plošný model, ten spojit do kolektivu pomocí funkce opravy těles a dále postupovat v modelování pomocí nástrojů objemového modeláře. Naopak – jestliže se uživatel dostane při tvorbě objemových těles do fáze, kdy není možné použít standardní nástroje objemového modeláře, není nic jednoduššího, než problematické místo zpracovat pomocí plošného modeláře, model zacelit do objemu a pokračovat dále. Díky této technologii již není uživatel jakkoliv omezen při tvorbě objemových těles.
Ukázka pomocné funkce – vyhlazení povrchu: Má uplatnění hlavně u importovaných dat. Dojde-li při importu dat (obvykle z jiného systému) k nepřesnostem napojení jednotlivých ploch, najde uplatnění funkce Vyhlazení povrchu.