Upravit stránku

Plechové díly

Tvorba plechových dílů

Při tvorbě plechových dílů je možné kombinovat různé postupy tvorby včetně použití standardních nástrojů pro objemové modelování, vkládání prolisů a práce na rozvinutých tvarech. Pro výpočet zkrácení v ohybech lze použít několik metod. Mezi nejčastěji používané patří poloha středního vlákna a tabulek zkrácení ohybů. Samozřejmostí je možnost definovat rozdílné rádiusy a faktory zkrácení pro každý ohyb. V případě potřeby je možné zobrazit na výkresech i postup ohýbání.

Plechové díly v sestavách

Specializované softwary pro návrh plechových dílů pracují se samostatnými díly a nemohou tak využívat výhod návrhu v prostředí parametrických sestav. V systému SolidWorks lze využívat plechové díly v plně parametrických sestavách a tak zkrátit čas potřebný pro návrh a případné úpravy.

Výrobní dokumentace

Pro efektivní využití moderních technologií při výrobě plechových dílů je nutné exportovat rozvinuté tvary plechových dílů dle nastavených kritérií. Rozvinuté tvary jsou exportované ze SolidWorks obvykle jako soubory s příponou *.DXF či *.DWG. Tyto soubory mohou obsahovat hladiny s obrysovými čarami či hladiny s geometrií určenou například pro popis a také střední čáry ohybu s popisem, který udává úhel a směr ohnutí. Při použití doplňkového modulu TopsWorks lze exportovat ze SolidWorks přímo soubory s příponou *.geo.