Upravit stránku

Ostatní

Divadlo a film

SketchUp jako by byl předurčen nejen pro návrh divadelní scény, k vytvoření jejích obměn a variant, ale také k podrobnému digitálnímu rozplánování scény pro záběr filmu, reklamy. Ověří reálnost, stíny, nastavení kamery…

Generely velkých areálů

Jednoduchost modelování ve SketchUpu bývá úspěšně využita ke zpracování generelů velkých závodů, například pro potřeby orientace v areálu pro možnosti další dostavby, nebo pro usnadnění případných požárních zásahů v těchto podnicích apod.

Ateliér Lenert, Praha