Upravit stránku

Optimalizace posuvu

HSMWorks umožňuje optimalizovat velikost posuvu na základě křivosti dráhy nástroje. Při použití některých nástrojů, nebo obrábění určitých materiálů, je tato možnost velmi užitečná pro dodržení potřebné kvality výsledného povrchu obrobku, pro dodržení tvarové tolerance, a pro zvýšení životnosti nástroje. U optimalizovaného posuvu lze nastavit několik parametrů:
Optimalizace posuvu / Feed Optimalization
  • Úhel: Pokud úhel navazujících pohybů na dráze nástroje bude větší než zadaná hodnota, provede se optimalizace.
  • Poloměr: Pokud poloměr křivosti dráhy nástroje bude menší než zadaná hodnota, použije se optimalizace.
  • Vzdálenost: V případě použití optimalizace tato hodnota určuje v jaké vzdálenosti od inkriminované oblasti se optimalizace uplatní.
  • Posuv: V případě použití optimalizace tato hodnota určuje hodnotu posuvu v inkriminované oblasti.
  • Pouze vnitřní kouty: V případě použití optimalizace tento přepínač určuje, zda se má optimalizace uplatnit pouze na vnitřních koutech.

Optimalizace posuvu lze použít pro všechny strategie obrábění. Níže je několik příkladů s různými nastaveními. Modré křivky jsou standardní průchody a tmavě žluté křivky jsou optimalizované části průchodů na základě požadovaného nastavení.

Konturové obrábění

Optimalizace posuvu = Vypnuto

Optimalizace posuvu: Úhel = 91st, R = 2mm, Vzdálenost = 5mm

Optimalizace posuvu: Úhel = 35st, R = 2mm, Vzdálenost = 5mm

Optimalizace posuvu: Úhel = 20st, R = 2mm, Vzdálenost = 5mm

Rovnoběžné obrábění

Optimalizace posuvu = Vypnuto

Optimalizace posuvu: Úhel = 91st, R = 2mm, Vzdálenost = 5mm

Optimalizace posuvu: Úhel = 20st, R = 6mm, Vzdálenost = 5mm