Upravit stránku

Odvozená operace

HSMWorks vlastní několik možností pro zjednodušení a zrychlení tvorby obráběcích operací při minimalizování zanesení možných chyb. Mezi tyto možnosti patří práce v sestavě, tvorba odvozených operací a tvorba šablon obráběcích strategií. Nyní bude představena možnost "Odvozená operace / Derived operation".

Odvozená operace je "vytvoření jakékoliv nové operace na základě právě aktivní operace". To znamená, že je vytvořena  nová operace, která si s předchozí operace převezme veškeré možné parametry, které může: Nástroj, posuvy, otáčky, hranice, výšky, nájezdy/odjezdy atd. Je samozřejmostí, že při tvorbě naprosto odlišné operace některé parametry nelze převzít (operace Contour má stanovený krok v ose Z, operace Parallel má stanovený krok v ose XY), a tyto parametry jsou nastaveny do výchozích hodnot.