Upravit stránku

Obrábění tenkostěnných žeber

HSMWorks obsahuje speciální podporu obrábění tenkostěnných žeber pomocí strategie konturového obrábění.
 
Jednoduše řečeno, konturové obrábění je optimalizováno pro dosažení co nejkratšího času obrábění jakéhokoliv dílu, což je dáno výchozím nastavením, kde dráhy nástroje jsou tříděny dle oblastí. V případě tenkostěnných žeber, které tvoří uzavřené kapsy, to ale může znamenat poškození (prolomení) žebra, jelikož jedna strana žebra je kompletně obrobena před započetím obrábění žebra z druhé strany.
 
Popsanému problému je možné jednoduše zabránit pomocí volby "Order by depth / Třídit dle hloubky", což zajistí kompletní obrobení tvarů v jedné Z rovině před obráběním v další rovině.

Třídit dle hloubky
Vlevo: Tříděno dle oblasti (výchozí) / Vpravo: Tříděno dle hloubky
U modelu, kde se vyskytují jak tenkostěnná, tak silnostěnná žebra a další jiné tvary, viz tento ukázkový model, volba obrábění dle hloubky nejen podstatně zvýší počet nutných přejezdů mezi záběry, ale i zvětší vzdálenosti mezi přejezdy, což se projeví na menší produktivitě obrábění a snížením životnosti nástroje i stroje. HSMWorks proto nabízí jedinečnou volbu "Use thin wall / Použít tenkou stěnu", která vyhodnotí, zda se jedná / nejedná o tenkou stěnu, a dle toho použije obrábění dle oblastí, nebo dle hloubek.
 
Příklad:
Model obsahuje žebra o tloušťkách 2mm, 4mm a 6mm. Pokud nastavíme tloušťku žebra na 3mm, tak dvě silnější žebra budou obráběny výchozím způsobem, to znamená dle oblastí, a jedno slabší žebro bude obráběno dle hloubky.
Použita volba "Použít tenkou stěnu", síla stěny nastavena na = 3mm