Upravit stránku

Obrábění 2D

Vrtání

HSMWorks obsahuje silný nástroj pro generování operací vrtání, zahlubování, závitování atd. Všechny operace jsou optimalizovány pro minimalizování přejezdů a celkového času obrábění. Jak standardní, tak uživatelské cykly jsou podporovány pro všechny operace bod za bodem včetně hlubokého vrtání, přerušovaného vrtání atd. Použitím experta vrtání mohou být rychle vybrány a přiřazeny příslušné řezné podmínky včetně nástroje, posuvu a otáček.

2D Kontura

S operací Kontura jednoduše obrobíte 2D a 3D kontury. Je možné nastavit nájezdy/odjezdy, korekce nástroje, více hrubovacích a dokončovacích přejezdů a obrábění po více vrstvách nebo do různých hloubek pro jakoukoliv konturu. Samozřejmostí je obrábění otevřených/uzavřených kontur bez nutnosti tvorby přídavné geometrie i odstranění ostrých přechodů v rozích v dráze nástroje a nahrazení plynulými průjezdy.

2D Kapsa

Operace Kapsa je použita pro obrábění uzavřených kontur s ostrovy i bez ostrovů. Dráha nástroje začíná ve středu kapsy a obrábí směrem ven. Pozice zanoření nástroje může být vybrána kdekoliv na modelu včetně výběru typu zanoření: přímé, ramp, po šroubovici či na předvrtané pozici. Volba „high-speed“ vytváří hladkou dráhu nástroje a umožní uživateli určit maximální zatížení nástroje, čímž je možné jednoznačně zvýšit posuv a tím snížit čas obrábění a opotřebení nástroje.

Čelo

Strategie Čelo je určena pro rychlé přerovnání čela ať finálního modelu nebo hrubého polotovaru pro následující strategie obrábění.

Adaptivní obrábění

Strategie Adaptivní obrábění vytváří hrubovací/dokončovací dráhu nástroje uvnitř uzavřené křivky s i bez ostrovů. Strategie nedovolí plné zanoření nástroje do materiálu, ale postupně odebírá zbývající materiál. Generovaná dráha nástroje zajistí, že řezné podmínky spolu se zatížením nástroje zůstávají konstantní, a důsledkem je možnost jednoznačného zvýšení posuvů a tím snížení času obrábění až o 40% a více.

Drážka

Tato operace se používá pro obrábění otevřených i uzavřených drážek o shodné šířce jako je průměr frézovacího nástroje. Operace vytvoří dráhu probíhající středem drážky s postupným zavrtáním do materiálu pod zvoleným úhlem. U otevřený drážek provede nájezd z otevřené strany s definovanou bezpečnou vzdáleností.