Upravit stránku

Objemové modelování

Objemový modelář zajišťuje jak klasické modelování z připravených drátových geometrií, tak kreativní tvorbu pomocí úprav základního (jednoduchého) tělesa. Přínosem objemového modeláře je automatické dotvoření druhotných částí geometrie, jako jsou průniky povrchů a jejich zaoblení. To bývají věci rozhodující z hlediska technologie výroby a pevnostních vlastností součásti. Povrchy každého tělesa lze samozřejmě použít k dalšímu zpracování, např. v plošném modeláři nebo pro potřeby obrábění tvaru na NC stroji.

Mezi hlavní možnosti objemového modeláře patří:

  • Modelování ploch vysunováním, tažením po křivce, rotací apod.
  • Pokročilé funkce zaoblování hran a rohů, několikanásobný roh, vytváření děr a skořepin.
  • Tečné navázání dvou objemových těles a sloučení do jednoho objemu
  • Ořezání tělesa obecnou křivkou, plochou nebo jiným tělesem. Odebrání prvku (např. zaoblení) a to i u importovaných těles.
  • Logické (Booleovské) operace mezi tělesy.
  • Výpočet objemu, hmotnosti, povrchu a dynamických charakteristik modelu.
  • Pokročilé možnosti stínování těles, jako jsou průhledná tělesa, nebo pouze některé plochy těles, určení pozice, síly osvitu a barvy světla svítícího na těleso.
  • Oprava těles, která byla poškozena přenosem z jiného CAD systému.