Upravit stránku

Novinky LayOut

Automatický Text (v Pro verzi)

Použití automatických textových štítků v dokumentech spěje ke zlepšení přesnosti a ušetří hodiny opakující se práce. Nechte LayOut automaticky vložit text pomocí pravidel, jako "dnešní datum", "Číslo stránky" a "Název projektu". Vyberte si ze seznamu přednastavených štítků, přizpůsobte je pro své vlastní účely, nebo si vytvořte vlastní.

Inteligentní etikety (v Pro verzi)

Stejně jako v aplikaci SketchUp, se etiketa přidá automaticky s předem vyplněným příslušným textem. Když označíte skupinu nebo složku, zobrazí se její název. Označením části se zobrazí její území, označením hrany se zobrazí její délka a označením bodu se naznačí její souřadnice.

Lepší vektorové vykreslování (v Pro verzi)

Ve SketchUp 2014 máme nové rozvržení a další 15-ti násobné zlepšení rychlosti pro vektorové vykreslování modelu. Pokud si to náš výkres žádá, vektorové vykreslování zajistí ostrou, čistou kresbu a lepší výkon, při práci velkými výřezy.

Pohotovější výkon u dlouhých dokumentů (v Pro verzi)

Ve staré verzi LayOutu mohly být soubory s větším množstvím stránek pomalejší při práci, což mohla být výhoda pro uživatele, kteří si rádi dělají časté přestávky na kávu, ale nepříjemné pro téměř všechny ostatní. Od teď budou líní lidé novým LayOutem zklamáni. Větší množství stránek už není problém!

Práce s Vektorovým Renderingem

LayOut 2 rozlišuje tři druhy renderingu – Rastrový, Vektorový a Hybridní. Hybridní rendering kombinuje výhody obou předešlých a tím získává obrázek na kvalitě výstupu.

Okno hodnot

Také do LayOutu bylo přidáno - do pravého spodního rohu modelovacího okna - Okno hodnot, které lze použít k vepsání rozměrů, úhlů a dalších zadání

Vylepšený nástroj Čára

Nově vylepšený nástroj Čára v LayOutu 2 je jednoduchý, intuitivní a zahrnuje všechny výhody Inteligentního odkazového systému SketchUpu.

Editovatelné dráhy

Dvojklikem na jakoukoliv dráhu v LayOutu 2 - lze editovat její řídící body. Přetažením bodu na sousední daný bod odstraní, pomocí klávesy CTRL je naopak bod přidán, přetahováním řídících bodů je měněn tvar jakékoliv dráhy.

Přesun, rotace a velikost

V LayOutu 2 byla kompletně přepracována a zjednodušena manipulace s geometrií. Přemístění, změna velikosti nebo rotace jakéhokoliv objekt na listu je možná bez nutnosti změnit nástroje.

Export do rastrového formátu

Potřebujete JPEG nebo PNG formáty vaší stránky? LayOut 2 zahrnuje přímý export jednotlivých listů do formátů JPEG a PNG.

Úprava uvnitř skupiny

Pomocí nástroje Výběr - dvojklikem na skupinu - lze přesouvat, otáčet a kopírovat/vkládat uvnitř skupiny. Návrat ke zbytku kliknutím mimo skupinu

Vylepšený text

LayOut 2 obsahuje vylepšené ale i zcela nové funkce pro text. Teď můžete být ohraničený (omezený do okna) a neohraničený, zarovnaný nahoru, dolu, vpravo, vlevo nebo na střed v rámci ohraničeného okna, oba typy mohou být vertikální a horizontální.

Rozložit

Kliknutím pravého tlačítka myši na jakýkoliv model SketchUpu umístěný v LayOutu a výběrem funkce. Rozložit lze daný model rozložit do vektorových čar, rastrových obrázků nebo kombinace obou.

7.1 Přímé vkládání komponent

Do 3D Warehouse je možné vkládat celé modely měst nebo jejich části bez toho, aby bylo nutné jednotlivé budovy ukládat do samostatných souborů. Pokud budou budovy vytvořeny v rámci modelu jako komponenty, 3D Warehouse je zachová, včetně funkčnosti Dynamických komponent atd.

7.1 Import a Export souborů COLLADA

Import a Export souborů COLLADA (.dae). Collada je 3D formát založený na otevřených standardech a ulehčuje přenos vašich modelů mezi různými programy.

7.1 Import a Export KMZ

Google Earth KMZ je standardní formát, který zabalí 3D model společně s informacemi o jeho geografickém umístění. Nejnovější verze SketchUpu umožňuje přístup k zeměpisné poloze 3D modelů.

7.1 Kótování

Nové kótování v modulu LayOut 2 lze nyní použít ke změně rozměru - zvětšení/zmenšení modelů SketchUpu a vektorové grafiky. Také pro vytvoření projektové dokumentace a jednoduchých stavebních výkresů.

7.1 Uchopování modelu SketchUpu

Prvky, jako čáry, popisy a kóty je možné automaticky chytat k bodům modelu SketchUpu, které jsou vloženy do modulu LayOut2.

7.1 Vylepšení nástroj Ručně

Čáry kreslené v LayOutu 2 pomocí nástroje Ručně se automaticky přemění na hladké, perfektní vektorové čáry, které lze upravovat. Je to přirozenější způsob kreslení.

7.1 Seznamy

Umístění seznamu do dokumentu LayOutu 2 je nyní možné včetně odrážek a číslic.

7.1 Zdokonalený rastr

Rastr je nyní sestaven z bodů, nikoliv čar před nebo za výkresem. To usnadní viditelnost a zpřehlední práci v dokumentu.

7.1 Vylepšené Kopírovat/Vložit

Je usnadněn přesun prvků jako je grafika a text mezi LayOut2 a ostatními programy.