Upravit stránku

Pozvánka na jednání valné hromady společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Akciová společnost 3E Praha Engineering,
si Vás dovoluje pozvat na jednání valné hromady, které se uskuteční dne 29. června 2016 v 16.oo hod v zasedací místnosti firmy 3 E Praha Engineering, U Uranie 18, Praha 7.

 

Pořad jednání:

1. Projednání a schválení hospodářských výsledků společnosti a výsledků auditu za rok 2015
2. Schválení návrhu na použití zisku po zdanění vytvořeného za rok 2015
3. Informace o hospodářských výsledcích společnosti dosažených v I.čtvrtletí 2016
a o předpokládaném vývoji roku 2016
4. Projednání a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2015
5. Různé
 
 
 
Madrid dne 21.5.2016

ing.Josef Malý
předseda představenstva-ředitel