Upravit stránku

Nastavení osy X pro projekt soustružení

HSMWorks umožňuje jednoduše nastavit orientaci souřadného systému, neboli osy X. Výchozí nastavení je orientováno dle pohledu modelu. 

Výchozí orientace osy X po výběru čelního kruhového povrchu při určení směru osy Z.
Často je výhodnějším mít osu X orientovanou souhlasně s existující skicou, nebo jinou geometrií, a v takovém případě jednoduchým výběrem bodů či jiných prvků skici určíme požadovanou orientaci.
 
Pro nastavení osy X jednoduše klikněte na výběrové políčko "X-Axis / Osa X" a vyberte jakýkoliv bod nebo vrchol na modelu nebo ze skici pro určení směru osy X směrem k tomuto bodu.
Ručně nastavená orientace osy X. Náhled vřetena je automaticky aktualizován.
Za povšimnutí také stojí, že směr osy X jednoduše určuje, kde bude proveden řez modelem pro vytvoření profilu pro soustružení.