Upravit stránku

Minimální poloměr obrábění

HSMWorks umožňuje nastavit minimální poloměr obrábění pro dosažení hladkých drah nástroje (což je velmi důležité pro HSM / HSC obrábění), a tím zajištění efektivního obrábění.

Nastavení minimálního poloměru u Adaptivního obrábění
Zadáním hodnoty "0" (bez určení hodnoty minimálního poloměru), bude dráha nástroje vytvořena tak, aby použitý nástroj "pokud možno" obrobil veškerou geometrii, ale i za cenu toho, že obrábění již nebude efektivní, poněvadž se bude skládat z příliš mnoha malých pohybů.
Minimum Cuttin Radius / Minimální poloměr obrábění = 0mm
Nastavením parametru minimálního poloměru na hodnotu "1" bude dráha obrábění mnohem hladší, ale stále se nemusí jednat o efektivní obrábění, protože je aplikováno poměrně dost malých pohybů.
Minimum Cuttin Radius / Minimální poloměr obrábění = 1mm
Nastavením parametru minimálního poloměru na hodnotu "4" učiní z hrubování velmi efektivní obrábění, neboť veškeré pohyby jsou na sebe tečně navazující, a nepatrné pohyby jsou odstraněny. Zbývající ponechaný materiál v malých vnitřních prostorech efektivně odebere následující "menší" nástroj pomocí zbytkového hrubování nebo zbytkového dokončování.
Minimum Cuttin Radius / Minimální poloměr obrábění = 4mm
Poznámka:
Zadáním parametru minimálního poloměru obrábění je ponecháno více materiálu v místech, kde se nástroj nedostal. S tímto je zapotřebí počítat u další operace obrábění, a následující operaci nastavit například jako zbytkové hrubování po předchozím obrábění. Tato volba bezpečně odebere ponechaný materiál a připraví povrch pro výsledné dokončování.