Upravit stránku

Letectví

Odlehčené sestavy a SpeedPak

Práce na odlehčených sestavách je méně náročná na výkon hardware a umožňuje tak pracovat s rozsáhlými sestavami při zachování plné funkčnosti systému. Tyto možnosti prohlubuje technologie SpeedPak, která ještě dále optimalizuje práci na velkých projektech.

Pevnostní analýzy

Doplňkové moduly SolidWorks SIMULATION a SIMULATION Xpress umožňují provádět pevnostní výpočty dílů a sestav přímo v prostředí SolidWorks. Díky tomu lze využít výsledky výpočtu pro změnu tvaru dílu v průběhu návrhu a ušetřit náklady na výrobu prototypů a zkoušky. Použití pevnostních výpočtů dovoluje optimalizovat návrh zařízení na požadovanou pevnost s ohledem na co nejnižší hmotnost či výrobní náklady.

Analýza proudění

SolidWorks Flow SIMULATION slouží pro simulaci proudění kapalin a plynů. Lze provádět detailní analýzy proudění a přenosu tepla přímo v prostředí SolidWorks. To dovoluje upravovat a řídit návrh zařízení s ohledem na jeho aerodynamické vlastnosti a snížit tak náklady na dobu vývoje, funkční prototypy a testy.