Upravit stránku

Jednoúčelové stroje

Kompletní podpora návrhu

Při konstrukci jednoúčelových strojů dochází k využití technik z celé řady oborů. Často je třeba pracovat s importovanými daty, tvořit konstrukce z válcovaných profilů, připravit rozvinuté tvary plechových dílů, vést kabeláž či analyzovat chování mechanismů. Systém SolidWorks je pro tyto úlohy nejlepší volbou.

Pevnostní a pohybové simulace

Jednoúčelové stroje jsou často zařízení s pohyblivými částmi, které musí splňovat vysoké nároky na rychlost a přesnost pozicování. Pro správný návrh dimenzování pohonů, ale i konstrukce vlastní je k dispozici celá řada analytických nástrojů. Díky jednoduchému ovládání a plné integraci do prostředí CAD systému mohou nyní konstruktéři získávat přesné výsledky bez specializovaných znalostí v krátkém čase.

Konstrukce z válcovaných profilů

Při konstrukci jednoúčelových strojů jsou často využívány stavebnicové či svařované rámy z válcovaných profilů. V systému SolidWorks lze tyto profily snadno vkládat na entity skic, vytvářet různé typy spojení v rozích včetně případných mezer pro svary (a to i pokud konstrukce není pravoúhlá). U takto vytvořených konstrukcí lze jednoduše generovat kusovníky, ve kterých je možné zobrazit počet i celkovou délku přířezů.

Prezentace

SolidWorks obsahuje řadu nástrojů pro komunikaci a prezentaci návrhů. Pomocí nástroje eDrawing lze automaticky vytvořit 3D prezentaci s možností odměřovat, vytvářet rozhozené pohledy, spouštět animace, zobrazit výsledky pevnostních analýz či doplňovat poznámky. Výhodou je možnost spuštění programu eDrawing na libovolném PC bez nutnosti jakékoli instalace. Samozřejmostí je možnost uložit animaci jako video či využití fotorealistického vykreslení návrhů.