Upravit stránku

HSMWorks ve školách

Rozvoj průmyslové sféry České republiky a tím spojené zavádění nových technologií klade stále vyšší nároky na přípravu pracovní síly. Je jasné, že tento proces klade kromě stále rostoucích nároků na samotný průmysl řadu nároků i na resort školství. Právě z tohoto důvodu se naše firma podílí již řadu let na zavádění CAD/CAM systémů do resortu školství a to na všech úrovních, kam by výuka takovýchto systémů měla patřit. Tedy do středního odborného školství, na vysoké školy, ale také samozřejmě do učňovského školství. Naše pomoc školám není zaměřena jen do oblasti samotného prodeje systémů. Naším krédem je pomoc školám s celkovou koncepcí výuky, ukázat směr a způsob výuky. Naší snahou je navázat nejen spolupráci škol a naší firmy, ale i škol samotných. Pomocí různých aktivit se snažíme sblížit školy i se samotnou podnikatelskou sférou.

Co škola získá nákupem HSMWorks?

Moderní CAM systém plně integrován do prostředí špičkového CAD systému SolidWorks. HSMWorks vyniká moderní architekturou a intuitivním ovládáním, což usnadňuje studentům tvorbu programů pro CNC frézky.