Upravit stránku

Historie

KEYCREATOR je následníkem produktu Cadkey. Počátky Cadkey sahají ještě do 80. let, kdy byla vydána první verze Cadkey 1 pro DOS. Systém byl již tehdy třírozměrný s třírozměrnou obsluhou modelu a s třírozměrnou grafikou jeho zobrazování.
Od verze 5 bylo možné k systému připojovat moduly programované třetími stranami pomocí API. To vedlo k rychlému rozvoji produktu a k rostoucí zainteresovanosti zmíněných třetích stran. Tento proces vedl v polovině devadesátých let k odkoupení produktu Cadkey firmou Baystate Technologies, která do té doby vyvíjela pro Cadkey moduly pro tvorbu výkresové dokumentace. Firma pak přijala obchodní značku Cadkey Corporation. Později firma koupila další produkty třetích stran původně pro Cadkey a shromáždila je pod jediným know-how.

Na podzim roku 2003 firma Cadkey Corporation po prohraném soudním sporu zbankrotovala a produkt Cadkey koupila v rámci konkurzního řízení japonská firma KUBOTEK, distributor Cadkey v Japonsku. Kromě pouhé distribuce byla firma KUBOTEK autorem modulů pro Cadkey, které sloužily tvorbě NC programů k výrobě modelu.

V návaznosti na změnu majitele došlo opět ke změně názvu již na KEYCREATOR.

KEYCREATOR