Upravit stránku

Frézování

SURFCAM 2-Axis se hodí pro obrábění rozmanitých rovinných tvarů (i se zadaným úkosem). 2-Axis se používá pro vrtání, závitování a další "vrtací" operace, kde velkou předností je možnost využití pozicovacího vrtání v 5-ti osách.
2-osé základní frézování - je určeno pro uživatele, kteří chtějí využívat základní technologie 2-osého obrábění. Modul obsahuje základní operace pro obrábění kapes, kontur a rovněž lze využívat rozsáhlé vrtací operace. Je možné použít širokou škálu různých nájezdů k materiálu a rozdílných typů zavrtávání do materiálu. Všechny typy obrábění jsou ošetřeny proti kolizi nástroje s materiálem a upínkami. V modulu je zároveň obsaženo soustružení a 2-osé řezání drátem.
2-osé pokročilé frézování - V tomto modulu lze využívat všechny typy obrábění (včetně vysokorychlostního - HSM) známé pro 2 a 2,5-osé obrábění, s různými druhy nájezdů, zavrtávání a zbytkovým obráběním. Výhodou je i generování 3D dráhy nástroje vedené po 3D křivce. Model je možné obrábět z různých stran a tím využívat indexaci otočného stolu nebo pozicování v 5-ti osách pro všechny typy obrábění včetně vrtání. Modul obsahuje veškeré možnosti z 2-osého základního obrábění a také 4-osé řezání drátem.
SURFCAM 3-Axis  se používá pro výrobu forem na plasty, na lití kovů, na výrobu tvarových zápustek, prototypovou výrobu, atd. Systém dokáže kombinovat různé strategie obrábění v závislosti na obráběném tvaru a tím optimalizovat samotné obrábění.
3-osé základní frézování je určeno pro uživatele, kteří chtějí využívat základní technologie 3-osého obrábění. Modul obsahuje základní operace od hrubování až k dokončení tvaru. Rovněž lze použít širokou škálu různých nájezdů k materiálu a rozdílných typů zavrtávání do materiálu. Všechny typy obrábění jsou ohlídány proti kolizi nástroje s materiálem a upínkami. V tomto modulu lze využívat veškeré možnosti 2-osého pokročilého obrábění.
3-osé pokročilé frézování je určeno pro uživatele, kteří chtějí využívat moderní HSM technologie obrábění. S HSM technologiemi lze vytvořit vysokorychlostní dráhy nástroje založené na tečných pohybech, což zaručí plynulé chování stroje a tím i vyšší rychlost obrábění. Modul obsahuje operace od hrubování s redukcí kroku, dokončování až po zbytkové nebo tužkové obrábění. S výhodou lze v tomto modulu používat veškeré možnosti, které jsou nabízeny v předchozích modulech.
SURFCAM 4 a 5-Axis SURFCAM využívá pro 4 a 5-osé obrábění stejnou podobu nastavení jednotlivých operací, což výrazně zjednodušuje použitelnost těchto modulů. Kromě velkého počtu funkcí pro řízení vektoru nástroje, obsahuje 4 a 5-osé obrábění rovněž hrubování, které dokáže plynule využít čtvrtou a pátou osu a vyhrubovat materiál v těžko dostupných oblastech. Uživatel může počítat s ohlídáním kolize nástroje a to s použitím až čtyř různých strategií kontroly podřezání v jedné operaci. Moduly dále obsahují veškeré možnosti, které jsou obsaženy v předchozích modulech.
4-osé pokročilé frézování je modul, kterým lze plynule řídit 4 osy najednou. Mezi nejčastější případy patří 3-osá frézka s plynule řízeným otočným stolem. Samozřejmě může být čtvrtou osou osa natáčecí hlavy frézky.
5-osé pokročilé frézování plynule řídí 5 os najednou. V systému SURFCAM je možnost nadefinovat rotační osu a obrábět "rozmanité" tvary. Příkladem pro 5-osá obráběcí centra jsou stroje s otočným stolem a výkyvnou hlavou nebo s výkyvnou hlavou ve dvou osách.