Upravit stránku

Elektrotechnika

Kabelové spoje a obvody

Při návrhu moderních zařízení je třeba často řešit spojení jednotlivých elektrotechnických součástí pomocí vodičů či kabelových svazků. V systému SolidWorks je pro vedení kabeláže k dispozici nástroj SolidWorks Routing, který díky knihovnám elektroinstalačních dílů a automatizovanému návrhu trasy výrazně zkracuje čas potřebný k realizaci návrhu.

Propojení návrhu elektrického obvodu s modelem

Nástroj CircuitWorks významně zvyšuje možnosti spolupráce strojního konstruktéra a návrháře tištěných spojů. Umožňuje vytvářet 3D modely SolidWorks ze souborů, které využívá většina programů pro návrh tištěných spojů. Díky propojení dat návrhu tištěného spoje s modelem lze zkrátit čas potřebný pro návrh zařízení, optimalizovat chlazení a zamezit vzniku chyb.

Analýza chlazení a proudění vzduchu

SolidWorks Flow SIMULATION slouží pro simulaci proudění kapalin a plynů. Pomocí tohoto nástroje lze provádět detailní analýzy proudění a přenosu tepla přímo v prostředí CAD systému. Díky nástroji SolidWorks Flow SIMULATION je možné optimalizovat návrh elektrotechnických zařízení s ohledem na chlazení a průtok vzduchu uvnitř i mimo tato zařízení.