Upravit stránku

DriveWorks - Automatizace návrhu

Je automatizovaný  návrh pro vás?

Jestliže vytváříte „to samé, ale jinak“? Jednotlivá zařízení se liší rozměry a přítomností některých dílů, ale v mnoha ohledech jsou velmi podobná.

Provádíte návrhy, které by šlo automatizovat? Pracovní postup při návrhu se výrazně opakuje a liší se pouze v drobných odchylkách závisejících na specifických typech zařízení.

Můžete váš produkt popsat pomocí pravidel? Volby rozměrů a přítomnost dílů jsou dané jasnými pravidly či vzorci.

Výhody používání DriveWorks

DriveWorks vám umožní použít stávající pravidla, tabulky a vzorce a vytvořit na jejich základě sestavu či díl. Provedení zařízení se automaticky upraví podle hodnot zadaných do předem připraveného formuláře. Při odvození nového zařízení dojde k vytvoření kompletně nového modelu včetně výkresů a dodatečných dokumentů, jako je cenová nabídka či rozpiska.

Široký rozsah

Nástroj lze použít na několika úrovních. Nejjednodušší úroveň zahrnuje jednoho technika, který vytváří projekty a generuje nové modely. Pokročilé varianty dovolují, aby uživatelé zadávali hodnoty do formulářů a server modely automaticky generoval do předem nastaveného úložiště.