Upravit stránku

Drátořez

Programování 2 až 4-osých CNC drátořezů
Plná integrace do systému SolidWorks poskytuje více intuitivní, automatické a efektivní metody tvorby drah řezání pro drátořezy.
Software CAMWorks Drátořez byl navržen a vyvinut pro programování 2 až 4-osých CNC drátořezů – na rozdíl od většiny CAM systémů, které používají upravené frézovací funkce pro programování drátořezů.
  • 2.5 až 4-osé operace řezání automatizují tvorbu operací hrubování, dokončování a řešení můstků.
  • Je možné nastavit správné pořadí řezů v případě, kdy je třeba řezat větší množství tvarů zároveň.
  • Při řezání většího množství tvarů zároveň lze pořadí optimalizovat pomocí jednoduchých příkazů.
  • Možnost získat pouze hrubovací řezy, případně pouze můstky nebo oboje najednou.
  • Výstupní NC kód může být změněn pro jiný typ stroje jednoduchým vybráním jiného typu a modelu stroje.
  • Řezné podmínky pro nový stroj jsou dle potřeby změněny automaticky.
  • Možnost exportovat do NC kódu odsazenou dráhu nástroje.

Automatické a interaktivní rozpoznávání útvarů

CAMWorks je CAM systém založený na rozpoznávání útvarů, který umožňuje automaticky rozpoznat kapsy a otevřené profily, které jsou obrobitelné drátovým řezáním. CAMWorks poskytuje interaktivního průvodce 2.5 a 4-osými útvary, které nejsou rozpoznány automaticky nebo útvary, které potřebují být definovány pro konkrétní požadavek řezání. Utvary kapes, nálitků, otevřených profilů a obvodů mohou být definovány interaktivně.

2 a 4-osé konturové cykly

2-osé konturové operace automaticky generují hrubovací a dokončovací řezy můstků na 2.5-osých útvarech. Obvykle je tento cyklus používán pro řezání obvodů a kapes. Navíc může CAMWorks vytvořit řezání obvodů i kapes současně. 4-osé konturové operace generují hrubovací a dokončovací řezy můstků na 4-osých útvarech.

Obrábění založené na znalostech

Umožňuje uživateli zaznamenat a opět využít osvědčené postupy pro různé typy operací
Geometric Technologies využívá databáze TechDB a Microsoft Access pro inteligentní automatizaci obrábění v systému CAMWorks. Použití technologie obrábění založené na znalostech, databáze TechDB přidruží parametry operace k obrobitelnému útvaru. V případě vygenerování operací pak systém CAMWorks aplikuje tyto nastavení automaticky.

Databáze řezných podmínek

Databáze řezných podmínek je asociována s postprocesorem aktuálního typu a modelu stroje. Výchozí data v databázi jsou založena na informacích od výrobce stroje a dodatečně mohou být upravena.