Upravit stránku

Doprava

Pohybové analýzy

Při návrhu dopravních prostředků je často třeba provádět náročné pohybové simulace. Do výpočtu lze vložit rotační či lineární pohony, pružiny a tlumiče, vliv gravitace a vytvořit tak simulaci reálného chování. Výsledky výpočtu slouží pro vyhodnocení polohy, rychlosti a zrychlení dílů v čase. Podle hodnot reakčních sil a krouticích momentů je možné optimalizovat tvar a rozměry součástí či dimenzovat pohony. Mechanické zatížení součástí je možné převést do pevnostních analýz a ověřit tak jejich pevnost, vlastní frekvence, změny tvaru způsobené změnou teploty a v neposlední řadě i životnost.

Pevnostní analýzy - optimalizace návrhu

Rostoucí nároky zákazníků na snižování cen a zvyšování spolehlivosti nutí výrobce k maximální optimalizaci svých výrobků. Pomocí analýz lze hledat možné úspory materiálu, ověřovat nová řešení a volit nejvhodnější provedení tak, aby zařízení bylo spolehlivé a úsporné zároveň. Pomocí nástrojů SolidWorks Simulation je možné zjistit síly, které vznikají v sestavách během pohybů a provádět různé typy pevnostních studií včetně optimalizací, únavových studií a ověření tlakových nádob.

Odlehčené sestavy a technologie SpeedPak

Práce na odlehčených sestavách je méně náročná na výkon hardware a umožňuje tak pracovat s rozsáhlými sestavami při zachování plné funkčnosti systému. Tyto možnosti prohlubuje technologie SpeedPak, která ještě dále optimalizuje práci na velkých projektech. Výjimkou nejsou ani sestavy, které obsahují desítky tisíc součástí.

Tvarové modelování

Nástroje pro práci s plochami i pokročilé funkce objemového modelování dávají konstruktérům a designérům možnost vytvořit prakticky jakýkoli tvar. Pomocí povrchů založených na spline křivkách lze snadno vytvářet hladké plochy či přechody a dosáhnout tak elegantního hladkého vzhledu výrobku. Zajímavé možnosti nabízí systém SolidWorks také v oblasti deformování a vyhlazování ploch.