Upravit stránku

Design

Od návrhu k realizaci

Význam průmyslového designu roste spolu s technologickými možnostmi výroby a tvorba výrobní dokumentace na základě designového návrhu vyžaduje často spolupráci specialistů z mnoha různých oborů. Systém SolidWorks nabízí řadu jedinečných funkcí od designového návrhu až po realizaci.

Tvarové modelování

Pro převedení záměrů designéra do podoby CAD modelu je k dispozici celá řada nástrojů. V SolidWorks je možné kombinovat vynikajících nástroje objemového a plošného modelování či využívat nástroje pro deformace ploch a získat tak snadno čisté a hladké křivky modelů. Významnou pomocí je také zobrazení křivosti ploch pomocí barevného spektra, zobrazení tečnosti napojení ploch a „zebřích pruhů“.

Technologická proveditelnost

Současný design klade značné nároky na technologii výroby. Tvarově komplikované vstřikované či odlévané díly je třeba přizpůsobit technologickým možnostem. Nástroje pro automatický návrh dělicích rovin, grafické zobrazení síly stěn a úkosů vzhledem ke zvolené rovině pomáhají volit optimální řešení již ve fázi vývoje.

Převod 2D studie do podoby 3D modelu

Designéři často pracují pomocí tradičních nástrojů, jako je tužka či modelovací hmota. Skici designérů lze s výhodou použít jako podklad při skicování reálných křivek modelů. Z trojrozměrných designových návrhů lze získat pomocí 3D skeneru polygonální sítě. Pro zpracování těchto sítí slouží v SolidWorks nástroj Scan To 3D.

Prototypy

Virtuální prototyp je v poslední době často používané slovní spojení. Jde o sadu softwarových nástrojů, pomocí kterých je možné ověřit funkčnost výrobků bez nutnosti vyrábět a testovat fyzické prototypy. V SolidWorks naleznete pokročilé nástroje pro kompletní ověření funkčnosti vašich návrhů. Přímo ze SolidWorks je také možné ovládat 3D tiskárny či exportovat data ve formátu vhodném pro „Rapid Protyping“.