Upravit stránku

Co je nového v SURFCAM V5.1

Simulace pracovního prostoru stroje

 • Volba simulace stroje může být přidána do jakéhokoliv systému SURFCAM.
 • Simulace stroje podporuje frézovací centra, soustružnická centra a rovněž stroje kombinující frézování a soustružení. Jedná se o úplnou simulaci stroje s verifikací odběru materiálu a analýzou dráhy nástroje. Simulace vyznačí problémová místa jako jsou například potenciální kolize, podřezání, přejezdy a tím ve výsledku umožní takovýmto jevům zabránit včasnou úpravou NC kódu v systému SURFCAM. Simulace rovněž obsahuje vlastní možnost stavby a definice obráběcího centra s plnou možností definování kinematik,rozsáhlých možností definování kolizí a kontrolu limitních hodnot v osách.

Verifikace pro 64 bitové systémy

 • SURFCAM V5.1 přichází s podporou verifikace pro 64 bitové systémy.- Verifikace je kompletně oddělena od systému SURFCAM a funguje externě v samostatném okně.- Poskytuje vylepšené provedení verifikace pro 64 bitové systémy.
 • Takovéto verifikace lze dosáhnout pouze při spuštění 64 bitové instalace na 64 bitovém systému.

Verifikace pro 64 bitové systémy

 • 3-osý Multi-Cut může být přidán do jakéhokoliv 3-osého systému SURFCAM.b.  3-osý Axis Multi-Cut zahrnuje většinu ze 4 a 5-osých operací, které jsou nyní dostupné pro 3-osé obrábění s tím rozdílem, že osa vektoru nástroje zůstává uzamčena.
 • 6 různých strategií obrábění
 • Vylepšené řízení nájezdů a odjezdů
 • Kontrola podřezání až 4 různých skupin ploch
 • Hrubovací strategie
 • Další výhodou 3-osého multi-cut je možnost tvorby dráhy nástroje u ploch, které tvoří negativ a standardním nástrojem je nelze obrobit.

Obrábění formátu STL

SURFCAM V5.1 nyní nabízí možnost otevřít a obrábět nativní soubory formátu STL.b.  Na obrábění STL modelu je možné využít následující 3-osé strategie.

 

 • Z-Finiš
 • Strmé
 • Mělké
 • 3D Ofse
 • Tužkové obrábění
 • Zbytkové obrábění

Změny ve 4 a 5-osém menu

 • Do hlavního menu byly přidány zpět „klasické“ operace pro obrábění jedné plochy – „Standardní Cut“ a „Standardní Bokem “.- Tyto klasické operace nabízejí možnost rychlé základní tvorby víceosé dráhy nástroje.
 • Pokročilé 4 a 5-osé obrábění Cut a Bokem, které bylo dostupné ve SURFCAM Velocity 4 a V5, je nyní umístěno v menu pod jménem „Více ploch Cut“ a „Více ploch Bokem“.
 • Tyto „nové“ operace nabízejí strategie pro obrábění více ploch, precizní kontrolu podřezání a podporu kontroly až čtyřech skupin ploch.

Zaškrtávací políčka v manažeru operací pro verifikaci

 • Od verze V5 bylo možné využít zaškrtávacích políček u jednotlivých operací pro vypnutí/zapnutí funkce postprocesoru. Nyní lze díky zaškrtávacím políčkům také zapnout/vypnout operace, které jsou následně použity pro verifikaci dráhy nástroje.

Podpora více nástrojů a zbytkového dohrubování v 3-osé technologii TrueMill

 • Podpora více nástrojů je nyní podporována v 3-osé technologii TrueMill.b. Byla rovněž vylepšena funkce redukce kroku.

Span Length Filter

 • Tento filtr byl přidán do SURFCAMu V5.1 pro umožnění přerušit oblouky a úsečky do malých pohybů během postprocesingu.
 • Vnitřní paměť záznamů není změněna.
 • Prvky jsou filtrovány pouze při postprocesingu.
 • Přímkové segmenty jsou rozbity na předem určenou délku, kterou má možnost uživatel definovat.
 • Oblouky jsou rozbity do délek, které jsou definovány sečnou odchylkou.
 • Tato funkce byla přidána pro usnadnění frézovacím strojům, které vyžadují objemné množství dat, podél těchto entit pro docílení vysokorychlostního obrábění. Dále pro stroje kombinující frézování a soustružení, které nemají osu Y a používají u poháněných nástrojů výpočet pro osy X a C.

Funkce a podpora INC2APT

 • Změny a opravy pro INC2APT jsou uvedeny v samostatném dokumentu.
 • Byla provedena spousta vylepšení v SURFCAM V5.1 ve vztahu na INC2APT. Změny se týkají zjednodušení psaní postprocesorů a čitelnosti souboru APTCL.
 • Systém-Generované záznamy REMARK
  • Potlačení koncové nuly
  • Uvolněné omezení sloupce 72
  • Kontrola šířky řádku
  • Definice modálního vektoru nástroje
  • Definice nástroje
  • Přepracování definice KRoviny
  • Definice polotovaru a upínek
  • Poznámky ze sekcí
  • Seznam nástrojů
  • Definování typu stroje Frézování/Soustružení v dialogu sekce
  • Zavrtání, rychloposuv a posuv
  • Záznamy událostí – Odstranění polí XYZIJK

Ukládání STL souboru ve verifikaci

 • Nyní existuje schopnost uložit proces verifikace do dalšího formátu.
 • Verifikace nyní ukládá průběh obrábění do formátu STL. Ten pak může být zpětně načten ve verifikaci jako polotovar.

Vylepšení manažera operací

 • Manažer operací si nyní pamatuje poslední uživatelem vybraný mód.b. Systém automaticky zobrazuje nejvyšší level obrábění, na který má uživatel nárok. Pokud uživatel vybere jiný level, manažer operací si výběr do budoucna zapamatuje a uloží jej.

Zvýraznění slabých entit

 • Standardně se označená geometrie zvýrazní a působí tučně. Pokud si nepřejete takto zvýrazňovat geometrii, je možné jednoduše přidat do souboru SURFCAM.ini tento řádek - ThickenLineInHighlight=0.b.  Přidaný řádek pouze změní výběr geometrie z tučné na standardní. Při výběru je geometie stale znázorněna ve žluté barvě.

CAD překladače nativních formátů

 • Následující doplňkové CAD překladače nativních formátů jsou dostupné ve verzi SURFCAM V5.1
Catia V5 (.catpart, .catproduct) Verze R6-R20Inventor (.ipt)erze 6-2010ProEngineer (.prt, .prt*, .asm, .asm*) Verze 16 - Wildfire 5SIEMENS-NX (.prt ) Verze 11 - 18, NX-NX7

Aktualizace APT pro zvýstupnění hodnot o polotovaru

 • Uživatel může nyní zvýstupnit definici polotovaru do G-kódu.- Definice polotovaru vyžadují některé stroje, aby mohly provést vykreslení a simulaci G-kódu.

Výrazné vylepšení paměti pro 32 a 64 bitové systémy

 • Díky výraznému vylepšení práce s pamětí pracovní stanice, je nyní možné generovat a verifikovat NC kód na rozsáhlých modelech, u kterých doposud nebylo možné výpočet a verifikaci provést.

Vývoj

 • Translátor IGES byl vylepšen pro lepší práci s entitami.
 • Vylepšena asociativita SolidWorks se sestavami.
 • Přidána funkce CALLBACK pro HSM ke správnému řízení MIN ARC při použití ARCFIT.
 • V tomto vydání bylo provedeno přes 200 oprav.