Upravit stránku

CAD PLUS

Cílem projektu "Student a jeho CAD" bylo zpřístupnit co nejširšímu okruhu škol takový grafický systém, který má všechny atributy moderního systému a na kterém by každá škola měla šanci ukázat studentům a žákům to nejdůležitější, tedy principy práce a principy praktické aplikace drátového, objemového a plošného modelování. Z těchto důvodů jsme použili jako základ projektu systém CADKEY 98, který tyto požadavky splňuje. Tento produkt je výhradně určen pro studijní účely a z důvodu odlišení jsme jej pojmenovali CAD PLUS.

CAD PLUS přináší možnost opravdu masivního nasazení CAD systému do výuky na všech typech škol. Na následujících řádcích jsou podrobně rozepsány varianty CAD PLUSu.

Přejeme všem, kteří si CAD PLUS pořídí příjemné a moderní vzdělávání.
V případě zájmu si můžete produkty objednat přímo zde. 

CAD PLUS podporuje výuku:

 • plošné a prostorové geometrie (planimetrie)
 • deskriptivní geometrie
 • tvorby modelu, sestav ve 3D a následné výkresové dokumentace

Nabízíme několik variant:

CAD PLUS student: 475,- Kč bez 5% DPH

Verze určená pro studenta. Obsahuje:

 • 1ks CD ROM s CADKEY 98 CZ
 • 1ks příručka "Základy modelování v CADKEY pro školy"

Licenční smlouva

CAD PLUS učebna: 1600,- Kč bez 5% DPH

Verze určená pro vybavení učebny. Možnost instalace produktu na 15 PC pro studenty a 1 PC pro učitele. Obsahuje:

 • 1ks CD ROM s CADKEY 98 CZ
 • 1ks příručka "Základy modelování v CADKEY pro školy", tuto příručku má škola právo nakopírovat pro všech 16 počítačů
 • 1ks Učebnice CADKEY 98-99, tuto učebnici lze dále dokoupit dle požadavků (cena učebnice je 209,- Kč bez 5% DPH)

FastSURF učebna: 1300,- Kč bez 5% DPH
Obsahuje instalaci plošného modeláře FastSURF 98 a české prostředí

DraftPAK učebna: 1200,- Kč bez 5% DPH
Obsahuje instalaci DraftPAK 98

CAD PLUS učebna komplet: 3700,- Kč bez 5% DPH
Obsahuje CAD PLUS učebna + FastSURF učebna + DraftPAK učebna

CAD PLUS multilicence: 5900,- Kč bez 5% DPH

Verze určená pro vybavení všech počítačů na škole, neboli verze určená pro právní subjekt. Obsahuje:

 • 1ks CD ROM s CADKEY 98 CZ
 • 1ks základní manuál CADKEY na CD ROMu, škola má právo tisknout potřebné stránky dle potřeb pro výuku
 • 5ks příručky "Základy modelování v CADKEY pro školy", tuto příručku má škola právo nakopírovat pro všechny počítače na škole, kde je CAD PLUS nainstalován
 • 5ks Učebnice CADKEY 98-99, tuto učebnici lze dále dokoupit dle požadavků školy.