Upravit stránku

Bezpečný úhel - Soustružení

HSMWorks umožňuje nastavit dodatečný bezpečný úhel pro soustružení, který zajistí bezpečné oddálení nástroje od modelu při každém dalším záběru.

 

Parametr "Tool Clearance Angle / Bezpečný úhel nástroje"

 

Nástroj s úhlem 5 st bez zadaného

bezpečného úhlu:

Nástroj s úhlem 5 st a nastaveným

bezpečným úhlem na 2 stupně:

 

 

Dráha nástroje se zanořuje pod úhlem 5 st

Dráha nástroje se zanořuje pod úhlem 3 st

 

Strana nástroje je v neustálem kontaktu

s materiálem polotovaru.

Strana nástroje se od materiálu

vzdaluje pod bezpečným úhlem 2 st.